Slovenski gledališki muzej, 1. 11. 2011

Novi mednarodni publikaciji SGM

V sklopu mednarodnega projekta Gledališka arhitektura v srednji Evropi (Theatre Architecture in Central Europe – TACE, 2008–2010) sta pri Slovenskem gledališkem muzeju izšli dve novi knjigi v angleščini.

Foto: Arhiv Slovenski gledališki muzej

Knjiga Beyond Everydayness: Theatre Architecture in Central Europe obsega podrobne informacije o zgodovini 73 ključnih gledaliških stavb in prizorišč v srednji Evropi, in sicer v Avstriji, Češki, Poljski, Madžarski, Slovaški in Sloveniji, upoštevajoč časovni kontekst, v katerem so bila odprta.

V sklopu mednarodnega projekta TACE se je novembra 2009 zgodil tudi mednarodni simpozij na temo eksperimentalnega gledališča, katerega rezultat je zbornik Occupying Spaces: Experimental Theatre in Central Europe 1950-2010. V njem so objavljeni dopolnjeni referati s simpozija, prav tako pa zbornik vsebuje dokumentarno bogato slikovno gradivo.

Povezave:

 

Slovenski gledališki muzej, SLOGI

Slovenski gledališki inštitut je bil ustanovljen 28. februarja 2014 in je pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja, ustanovljenega 29. novembra 1952. Oddelki muzeja se ukvarjajo z zbiranjem, hrambo, dokumentiranjem, raziskovanjem, strokovno obdelavo in predstavljanjem raznovrstnega gradiva, ki je pomembno za zgodovino slovenskega gledališča in uprizoritvenih umetnosti v širšem smislu.

Povezava: Vse novice v rubriki Dejavnosti gledališkega inštituta


Slovenski gledališki inštitut
Mestni trg  17, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: slogi@slogi.si
Tel: 01 241 58 00 / Faks: 01 241 58 16

Slovenski gledališki muzej, 6. 3. 2012
Tržaška dramatika - Ruski slavjanofilski jezikoslovci
Slovenski gledališki muzej, 28. 6. 2010
Slovenski gledališki letopis 2008/09
Slovenski gledališki muzej, 21. 6. 2009
Dramaturški koncepti v slovenskem gledališču 1950 – 1970