APT, 25. 5. 2013

Dobrodošli v duhovnem živalskem kraljestvu

Anton Podbevšek teater, Slavoj Žižek DOBRODOŠLI V DUHOVNEM ŽIVALSKEM KRALJESTVU, režija Matjaž Berger, premiera 25. maj 2013.
:
:

foto: Borut Peterlin

Uprizoritev nosi naslov Žižkovega odličnega besedila o ideologiji vsakdanjega življenja, ki je referenčno vezano na poglavje iz Heglove Fenomenologije duha (Duhovno živalsko kraljestvo in goljufija ali stvar sama).

Hegel je s to sintagmo poimenoval moderne civilizirane družbe, kjer so »človeške živali« – posamezniki, ki sodelujejo v zapleteni mreži civilne družbe – ujete v samozainteresirane interakcije in so vse potrebe skupnosti podrejene osebnim interesom posameznikov. Opisano družbeno stanje hkrati ne pripelje do morebitnega prenaglega zaključka – da ljudje nekako »regresiramo« na nivo živali –, marveč da civilno družbo bolj kot kadarkoli prej v zgodovini človeštva strukturirajo tržna in izločitvena pravila, ki razkrajajo družbo. Liberalni manko solidarnosti in posledični razkroj družbe najbolje zgošča zgodba iz predstave, ki jo v delu Leninova izbira vrhunsko izpelje Slavoj Žižek – o dveh belcih v puščavi, ki se jima nenadoma prične približevati lačen lev in se prvi ustraši, drugi pa si prične počasi obuvati svoje tekaške čevlje. Prvi ga nato vpraša: »Ampak zakaj to počneš? Ali ne veš, da je lev hitrejši od človeka?« Drugi mu odgovori: »Ne nameravam prehiteti leva – ampak tebe!«

Gestus uprizoritve je strukturiran kot montaža zgledov, simptomov, ideoloških fenomenov preteklega in sodobnega, ki so plod dela »človeške živali«, kot so: institucionalni zločini, totalitarizem, demokracija, rasizem, antisemitizem, birokratizem, kinder jajček, humor, intimizem, seksualnost, prehrambna industrija, Hitchcock, zločin, holokavst itd. Za zgled Žižkovih »parabol« oz. »lekcij« navedimo izpeljavo iz naslednje anekdote:

Sodeč po znani anekdoti je neki nemški častnik med drugo svetovno vojno obiskal Picassa v njegovem pariškem ateljeju; tam je videl »Guernico« in ga zaprepaden nad modernistično »kaotičnostjo« slike vprašal: »Si ti to napravil?« Picasso je mirno odgovoril: »Ne, TI si to napravil!« Danes mnogi liberalci, soočeni z nasilnimi izbruhi, kot je bilo plenjenje v pariških predmestjih, sprašujejo tistih nekaj preostalih levičarjev, ki še vedno stavijo na radikalno družbeno transformacijo: »Nisi to storil ti? Je to tisto, kar hočeš?« In odgovoriti je treba s Picassom: »Ne, ti si to napravil! To je rezultat tvoje politike!«

***
Po Brechtovemu Me-Ti/Knjigi obratov, Badioujevem Dvajsetem stoletju, uprizorjenem na novomeškem velodromu, je Žižkov Dobrodošli v duhovnem živalskem kraljestvu tretji APT-ov projekt iz cikla »Največji sovražniki divjih slonov so udomačeni sloni«.

 

Iz gledališkega lista uprizoritve

APT, Matjaž Berger