APT, 15. 9. 2009

Dušan Jovanović: Spovedi

Predmet projekta Spovedi je refleksija določenega segmenta javnega življenja, ki jo usmerjajo iskreni etični vzgibi. Spovedi niso ne katoliška spoved ne partijska samokritika. Gledalci so v Spovedih soočeni z občutljivimi notranjimi monologi, v katerih posamezniki odstirajo svoje doslej skrite intimne dileme, zadrege, človeške stiske. Njihove izpovedi so nasprotje demagoškega, zavajajočega, propagandnega, manipulativnega govora. Spovedi so zmes intimnega in političnega gledališča, ki si prizadeva spodbuditi higieničen in etičen javen diskurz.

Spovedi so scenski projekt, ki ima karakter razgovora na štiri oči. Teoretski diskurz filozofa in teologa je uvertura v spovednico iz katere zraste katedrala z izhodom v panteon. Gledalčeva izkušnja predstave je izrazito individualna. Prva dva dela – diskurz in spovedi – gledalcu podajata vsebino, druga dva – katedrala in panteon – pa gledalcu ponujata možnost refleksije te vsebine. Meditacija v katedrali gledalca lahko napelje k zapisu refleksije o posredovanem, o možnosti soočenja z lastno resnico.

Projekt Spovedi naj po besedah filozofa Mladena Dolarja » postavi pod vprašaj ambivalentno zvezo izpovedi, resnice in oblasti, in da nasproti terorizmu samopromocijske izpovedi kot splošne forme določene kulture vzpostavi nov premislek tega, kaj je v izpovedi na tnalu, kakšna je narava resnice, ki se v njej odigrava, in kakšne so pasti, ki prežijo na krhko resnico izpovedi z vseh strani.«

Spovedi v APT: v ponedeljek 21., torek 22. in sredo 23. septembra ob 19. in 20. uri