Katja Konvalinka, 23. 2. 2024

Dobitnica nagrade Sama Smerkolja za leto 2023 je sopranistka Ana Pusar Jerič

Letošnja dobitnica strokovne nagrade Slovenskega komornega glasbenega gledališča je sopranistka Ana Pusar Jerič. Podelitev nagrade bo v ponedeljek v Rdeči dvorani Magistrata v Ljubljani.
:
:

Foto: osebni arhiv Ane Pusar Jerič

Sopranistka Ana Pusar Jerič se je rodila v Šentjurju, mestu z glasbeno tradicijo, ki jo oblikujejo skladatelji Ipavci. Glasbeno se je začela izobraževati v Celju, nadaljevala pa v Ljubljani in Salzburgu. Uspešno šolanje se je zrcalilo v mnogih nagradah na mednarodnih tekmovanjih. Takoj po študiju je bila stalno angažirana v ljubljanski Operi SNG, kjer se je pokazala v široki paleti vlog v različnih pevskih žanrih, kar kaže na njeno vrhunsko pevsko tehniko. Vzporedno ves čas neguje tudi komorno in koncertno petje. Po šestletnem obdobju v ljubljanski Operi SNG je umetnica postala stalna članica Komične opere v Berlinu. V njej in v berlinski Državni operi, dresdenski Semperjevi Operi ter v Operi Wiesbaden je dosegala največje uspehe in gostovala na Japonskem, v Benetkah, Edinburghu, Moskvi (Boljšoj teater), Pragi, Peterburgu, Madridu … Zelo pomembno za njen razvoj v tem obdobju je bilo večletno sodelovanje z režiserjem Joachimom Herzem in dresdenskim Državnim orkestrom.

Po šestletnem stalnem angažmaju v berlinski Komični operi je postala svobodna umetnica. V tem obdobju se je pevka načrtno in iz vedoželjnosti posvetila nemškemu repertoarju, saj je do tedaj v glavnem pela italijanskega. Še vedno pa je odklanjala ponudbe za vloge dramskega oziroma dramsko-koloraturnega značaja italijanskega repertoarja, saj jih je načrtovala za malo pozneje. Izjemo je naredila pri Traviati. Vrstili so se še nastopi v opernih gledališčih v Münchnu, Barceloni, Benetkah, Državni operi v Hamburgu, Montrealu, Ženevi, Zürichu, Salzburgu in drugod.

Leta 1995 je bila zopet stalno angažirana v ljubljanski Operi SNG. Zaradi njene glasovne fleksibilnosti in muzikalnosti zajema njen repertoar koncertna dela vseh glasbenih obdobij. Koncertno petje in še posebej samospev s svojo tankočutno zahtevnostjo interpretacije sta pri umetnici enako zastopana kot operno petje. Tako se vrstijo dela od renesanse prek Bachovih pasijonov in kantat, klasicizma in romantike.

Izmed prispelih predlogov je nagrajenko izbrala strokovna komisija v sestavi: dirigent Simon Dvoršak (predsednik), ter člani: sopranistka Vlatka Oršanić, tenorist Andrej Debevec, dirigent Simon Robinson in režiser, baletnik in publicist dr. Henrik Neubauer.

Na skupščini Slovenskega komornega glasbenega gledališča so leta 2008 sprejeli Pravilnik o podeljevanju strokovne nagrade gledališča za umetniške dosežke slovenskih opernih pevcev, posebej na področju komorne opere, in jo poimenovali po baritonistu Samu Smerkolju, ki je bil med slovenskimi opernimi prvaki ne samo odličen pevec, ampak prav tako dober in inteligenten igralec. Z ustanovitvijo in podeljevanjem nagrade želijo dati vsako leto priznanje vsestranskemu opernemu umetniku, pevcu in igralcu ter med opernimi umetniki v Sloveniji ohranjati zavest o vrednotah pretekle in sedanje slovenske operne glasbene kulture.

Podelitev nagrade bo v ponedeljek, 26. 2. 2024 ob 18.00 v Rdeči dvorani ljubljanskega Magistrata.

Ana Pusar Jerič, Nagrada Sama Smerkolja

Slovensko komorno glasbeno gledališče / Katja Konvalinka, 21. 1. 2019
Nagrada Sama Smerkolja za tenorista Matjaža Stopinška