Anja Roter, SiGledal, 17. 11. 2012

Danes zadnjič o slovenski dramatiki na simpoziju Obdobja

Še danes, 17. novembra, bo na ljubljanski univerzi potekal simpozij s strokovnjaki in raziskovalci dramatike iz Slovenije, Rusije, Hrvaške, Makedonije in Poljske.


Danes lahko med drugim prisluhnete predavanju doc. dr. Blaža Lukana z ljubljanske Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, ki se bo predstavil z referatom Nove tekstne prakse v slovenskem gledališču in strategije uprizarjanja, v katerem bo na konkretnem primeru drame avtorice Simone Semenič skušal dekodirati tiste formalne in vsebinske principe, ki zaznamujejo nove tekstne prakse. Govora bo o besedilu iz leta 2010 z naslovom Zgodba o nekem slastnem truplu ali gostija ali kako so se roman abramovič, lik janša, štirindvajsetletna julia kristeva, simona semenič in inicialki z. i. znašli v oblačku tobačnega dima, katerega uprizoritev v produkciji zavoda Imaginarni v režiji Primoža Ekarta je dobila Šeligovo nagrado 2012 na Tednu slovenske drame v Kranju ter nagrado Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (DGKTS) za najboljšo uprizoritev sezone 2011/2012. Lukan se poglobljeno in natančno loteva tega, kot tudi sam priznava, težko ulovljivega dramskega besedila ter mu skuša priti do dna ravno z upoštevanjem »zvijačnega principa«, relativnosti in dvoumnosti, zapisanih med vrstice tega dela.

Tematsko soroden bo prispevek Katje Čičigoj »Naredite lahko karkoli, a biti mora pravilni karkoli.« Odprto delo – tekst kot dogodek. Predmet natančnejše analize bo namreč prav tako Simona Semenič oziroma njena »ne-več-dramska pisava«, besedilo Še me dej. Analiza bo potekala s pomočjo teorije odprtega dela, kot jo je utemeljil Umberto Eco, razvili pa Bojana Cvejić in Ana Vujanović v reviji Maska, in sicer v navezavi na sodobni ples in scenske prakse. Katja Čičigoj bo v svojem izvajanju aspekte odprtega dela navezala na sodobne besedilne prakse na konkretnem primeru Še me dej: kako se v tem delu kažejo koncept odprtega dela, njegova procesualnost in naravnanost k dogodkovnosti, uvajanje participacije občinstva ter razpiranje protokolov gledališkega dispozitiva.

Ob povečanemu zanimanju raziskovalcev dramskih besedil za dela Simone Semenič (obravnavajo jo tudi nekateri drugi referenti simpozija) lahko sklepamo, da avtorica odpira vprašanja s posebno težo za sodobno dramsko ustvarjalnost.

Današnji program simpozija:
 
9.00     Gašper Troha, Ljubljana, Slovenija
              Vprašanje socialističnega realizma v slovenski dramatiki
9.15     Nadežda Starikova, Moskva, Rusija
              Tema stalinizma v slovenski dramatiki (Rudi Šeligo, Ana)
9.30     Ivana Latković, Zagreb, Hrvaška
              Meje, kriza in razkroj predstavljanja v dramatiki Rudija Šeliga
9.45     Ivica Baković, Zagreb, Hrvaška
              Povijest i pamćenje u Oslobođenju Skopja Dušana Jovanovića
 
10.00–10.20    Diskusija
 
10.20   Špela Oman, Škofja Loka, Slovenija
              Duh baroka v Hiengovem Osvajalcu
10.35   Gizela Polanc Podpečan, Velenje, Slovenija
              Poetična funkcija reminiscenc (Gregor Strniša, Brat Henrik)
10.50   Nada Petkovska, Skopje, Makedonija
              Театарската поетика на алтернативните театри во Македонија и во Словенија во 60-тите и 70-тите години на дваесеттиот век
11.05   Barbara Orel, Ljubljana, Slovenija
              Raziskave besede in zvoka v skupini Nomenklatura
 
11.20–11.40    Diskusija
 
11.40–12.00    Odmor (mala sejna soba)
 
12.00   Jakov Sabljić, Tina Varga Oswald, Osijek, Hrvaška
              Slovenska Antigona u intertekstualnom zrcalu
12.15   Irena Novak Popov, Ljubljana, Slovenija
              Križišče dramskega, poetičnega, političnega in intimnega: dramatika Iva Svetine
12.30   Krištof Jacek Kozak, Koper, Slovenija
              Deset kot enajsta zapoved sodobnega sveta
12.45   Milena Mileva Blažić, Ljubljana, Slovenija
              Priredbe mladinskih besedil v Lutkovnem gledališču Ljubljana (1948–2008)
 
13.00–13.20    Diskusija
 
13.35   Monika Gawlak, Katovice, Poljska
              Poljski prevodi slovenskih dram v letih od 1991 do 2005
13.50   Katja Čičigoj, Koper, Slovenija
              »Naredite lahko karkoli, a biti mora pravilni karkoli.« Odprto delo – tekst kot dogodek
14.05   Blaž Lukan, Ljubljana, Slovenija
              Nove tekstne prakse v slovenskem gledališču in strategije uprizarjanja
 
14.20–14.40    Diskusija

14.40   Zaključek simpozija

Predavanje Julije A. Sozine Dojemanje sveta v sodobni slovenski dramatiki (pot k ruskemu bralcu) JE ODPOVEDANO.

Anja Roter, SiGledal, 16. 11. 2012
Drugi dan simpozija Obdobja
Anja Roter, SiGledal, 15. 4. 2011
17. Exodos: Dajmo!
Anja Roter, SiGledal, 25. 3. 2011
Zapleši z Vesno – 22 plesov v treh dneh