SNG Drama Ljubljana, 16. 3. 2015

Četrto srečanje brezdomnih na predstavi v ljubljanski Drami

Na povabilo SNG Drama Ljubljana Društvu Kralji ulice si bo v ponedeljek, 16. marca, ob 20.00 v Mali drami okoli 100 brezdomnih z različnih koncev Slovenije brezplačno ogledalo uprizoritev Nekaj sporočil za vesolje Wolframa Lotza v režiji Sebastijana Horvata. Osrednje slovensko gledališče in primarna nevladna organizacija za pomoč brezdomnim s kontinuiranim nadaljevanjem sedaj že tradiconalnega sodelovanja ponovno opozarjata na pomembnost reševanja problema brezdomstva in spodbujanja družbenega vključevanja brezdomnih na vseh področjih.
:
:

Foto: Nada Žgank

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana želi brezdomnim z različnih koncev Slovenije prijateljsko omogočiti skupinsko doživetje še enega prijetnega večera v gledališču z ogledom vrhunske predstave in nato še s pogostitvijo, ki jo bo prijazno omogočila ljubljanska slaščičarna Domača peka. Ob enem pa želi Drama kot pobudnik sodelovanja skupaj z brezdomnimi, ki so v času zaostrenih družbenih razmer pogosteje še bolj zapostavljeni in izključeni, ponovno opozoriti javnost, pristojne državne organe in različne javne in druge ustanove, da je vključevanje brezdomcev v kulturno-družbeno življenje zelo pomemben korak na poti njihove demarginalizacije in aktivnega vračanja v družbeno življenje ter, da se z brezdomstvom na žalost sooča ali se mu v času ostre družbeno-finančne realnosti nevarno približuje čedalje več ljudi.

»Pozitivna doživetja, med katera sodi tudi obiskovanje kulturnih prireditev, motivirajo brezdomce za nadaljne korake pri urejanju svojega življenja. Sodelovanje s SNG Drama Ljubljana pomaga krepiti zanimanje naših uporabnikov za obisk drugih predstav Drame med letom in tudi prireditev drugih kulturnih ustanov po Sloveniji,« je povedala izvršna in odgovorna urednica časopisa Kralji ulice Mirjam Gostinčar, zaposlena tudi v dnevnem centru Kraljev ulice.

O društvu Kralji ulice

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je samostojna nevladna humanitarna organizacija z nepridobitnimi cilji, ki je bila formalno ustanovljena septembra leta 2005. Združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in posameznice, ki se ukvarjajo z brezdomstvom in z njim povezanimi pojavi ter posameznike in posameznice, ki brezdomstvo in s tem povezano socialno izključenost doživljajo. Programi, ki jih izvaja Društvo Kralji ulice, so namenjeni brezdomnim in drugim socialno izključenim skupinam prebivalstva. Društvo nudi uporabnikom strokovno pomoč in podporo pri vključevanju v formalne in neformalne oblike pomoči ter omogoča in povečuje njihov dostop do družbenih virov.