Opus 1 - Plesna miniatura 2014

:
:
22. državno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev

Foto: Arhiv Center kulture Španski Borci

Namen prireditve OPUS 1 je spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti mladih plesalcev. Tekmovanje je namenjeno spodbujanju mladih plesalk in plesalcev k samostojnemu ustvarjanju avtorskih soloplesov ali kompozicij za največ dva plesalca. Poudarek je na samostojnem delu plesalcev in razvijanju lasne plesne miniature, pri čemer naj bi jih mentor zgolj nevsiljivo vodil pri oblikovanje lastnega plesnega izraza in samostojnega koreografskega dela. Takšen pristop pri mladih spodbuja občutek zaupanja vase in v svoje ideje. Prireditev že vsa leta opozarja na mlade plesne talente, ki ustvarjajo izvirne koreografije in navdušujejo občinstvo z neposrednostjo in bogastvom svojih plesnih izpovedi. Mnogi nekdanji udeleženci OPUS-a se danes plesno izobražujejo v tujini ali pa so uveljavljeni profesionalni plesni ustvarjalci.

Vsi sodelujoči so ustvarili svoje koreografije na podlagi skupne tem: »Želim si…«
Vsakoletne teme naj bi mlade plesalce spodbudile v kritična razmišljanja o posameznih vprašanjih ter jim predstavljale povod za spoznavanje, raziskavo in študij določenih vsebin ali avtorjev / umetnikov. Letošnja tema radovedno poizveduje o željah mladih danes ter s preprostim vprašanjem »Kaj si želiš?« izziva plesalce k razmisleku o svojih resničnih željah, njihovih izvorih in poteh do njih.

Starostne skupine in priporočene dolžine miniatur:
Skupina A1 (rojeni 2003-2005), največ 2 minuti
Skupina A2 (rojeni 2000-2002), največ 3 minute
Skupina B (rojeni 1996-1999), največ 4 minute
Skupina C (rojeni 1990-1995), največ 5 minut

Žirijo sestavljajo trije priznani strokovnjaki s plesnega področja.

Več o temi:

Leta 1953 je Živa Kraigher v ljubljanski SNG Drami nastopila z avtorsko solo plesno študijo Upor, izpovedjo o doživljanju NOB, lansko leto pa je Leja Jurišić ustvarila predstavo Balet upora. Zadnje mesece smo tudi v Sloveniji priče vse številnejšim uporom in protestom, ki že nekaj časa preplavljalo evropska mesta. Zdi se, da je upor v zraku, sodobni ples pa je z idejo upora že od nekdaj povezan. Pojav sodobnega plesa se pogosto interpretira kot upor baletu in tradicionalnim načinom uporabe giba na odru. Nedvomno sodobni ples s svojo neukrotljivostjo aktivno raziskuje in premišljuje o drugačnih oblikah giba in zaradi tega ga lahko brez težav povežemo s pojmom upora. Poleg tega sodobni ples nikdar ni obstajal izven družbenih dogajanj in sprememb.