220 let po Linhartu: razcvet ali zaton slovenskega jezika?

Strokovni simpozij

ATL 220 / Foto: Arhiv Rozinteater

V letu 220. obletnice smrti Antona Tomaža Linharta in v povezavi s predstavo ATL 220, ki bo premierno uprizorjena 19. oktobra v Cankarjevem domu, organiziramo simpozij, na katerem bodo avtor in režiser predstave Andrej Rozman Roza, filozof Mladen Dolar, zgodovinar Oto Luthar, slovenist Marko Stabej in sociolog Jože Vogrinc ob moderiranju prevajalca in pisca Zdravka Duše osvetlili nekatere vidike zgodovinskih okoliščin razsvetljenstva na Slovenskem, drže in vloge Linharta v tedanjem dogajanju ter aktualnost in živost vprašanj o jeziku, zgodovini in razvoju, ki so se postavljala že Linhartu in prijateljem iz Zoisovega kroga.

Sodelujoči: Mladen Dolar, Oto Luthar, Andrej Rozman, Marko Stabej, Jože Vogrinc
Moderator: Zdravko Duša