April Veselko

Premiere v sezoni 2022/2023

Ana Cvelfar, Kaja Vajdetič, April Veselko

Iz delcev

April Veselko, Plesni teater Ljubljana

Ponovitve iz prejšnjih sezon