Bunker, 16. 4. 2013

Zavod Bunker ponovno uspešen na evropskih razpisih

Slovenski kulturni sektor je že več let izjemno uspešen pri črpanju evropskih sredstev. Pri tem je še posebej uspešen nevladni sektor, ki je običajno bolj dinamičen, mednarodno dobro povezan in bolj razvojno naravnan. Zavod Bunker je med slovenskimi organizacijami verjetno najbolj aktiven in pri evropskih razpisih tudi izjemno uspešen, saj samo v tem letu sodeluje v kar petih projektih, ki črpajo sredstva iz programov EU; trije že potekajo, dva nova se začneta s septembrom.

prostoRož09_ulica / foto: Urška Boljkovac

Že leta 2010 je zavod Bunker pridobil triletno sofinanciranje festivala Mladi levi v okviru razpisa za evropske kulturne festivale iz programa EU Kultura, ki se z letošnjim festivalom v avgustu zaključuje.

Bunker je eden izmed iniciatorjev in član mreže 2020, ki povezuje umetnost in okoljsko tematiko ter črpa sredstva iz programa večletnega sodelovanja, in sicer za dobo petih let s projektom Imagine 2020: Arts and Climate Change (2010-2015). Projekt združuje prizorišča in festivale uprizoritvene umetnosti po Evropi, s ciljem podpreti umetniška dela, ki se dotikajo vzrokov in posledic klimatskih sprememb ter s tem prispevati k dvigu osveščanja med umetniško srenjo in občinstvom, vzpodbujanju  mobilnost umetnikov, k spremembi produkcijske prakse ter s tem izzvati spremembe znotraj kulturnega sektorja in širše.

Prav tako je Bunker so-organizator triletnega sodelovanja v projektu Global City – Local City (2012-2015), ki si  z osmimi evropskimi partnerji  prizadeva z umetniškimi raziskovanji nasloviti socialne, ekološke in politične razsežnosti sodelujočih mest in tudi globalne tendence pri spreminjanju urbanih središč. Projekt je vezan na mesto Maribor in festival Drugajanje.

V začetku aprila so bili objavljeni rezultati razpisa za sofinanciranje večletnih projektov sodelovanja (sklop 1.1) za leto 2013. Sredstva, namenjena temu razpisu v višini skoraj 24 milijonov evrov, se bodo razdelila med 14 »velikih« projektov, v katerih sodeluje najmanj šest, navadno pa več partnerjev iz različnih držav, trajajo do pet let in imajo milijonske proračune. Na razpis je prispelo 80 prijav, izbranih pa jih je bilo 17,5 odstotkov, torej 14 uspešnih vlog.

Bunkerju je tokrat uspelo zadeti v polno, saj se je uvrstil med peščico izbranih projektov večletnega sodelovanja, in sicer kot nosilec projekta, kar je za Slovenijo izjemen dosežek. Bunker je nosilec projekta Create to Connect, s katerim si je s partnerji zagotovil petletno financiranje v okviru programa EU Kultura (2007-2013). Create to Connect je projekt, s katerim si 13 evropskih kulturnih in raziskovalnih organizacij prizadeva oblikovati močne in dolgoročne povezave med umetniki, kulturniki, raziskovalci in občinstvom. Partnerske organizacije so se zavezale k večletnemu raziskovanju in iskanju novih pristopov v vzgajanju občinstva kot tudi produkcijskih modelov, ki bodo pristopili k občinstvu na nov, inovativen način, in skupaj z njimi skušale oblikovati nov javni prostor, pa naj gre za fizičnega, oblikovanega skozi dialog ali participacijo. Projekt traja od 1. septembra 2013 do 31. avgusta 2018.

Soorganizatorji projketa: Empresa de Gestao de Equipamentos e Animacao (Lizbona, Portugalska), AltArt Foundation for alternative arts (Cluj, Romunija), Parc et la Grande Halle de la Villette (Pariz, Francija), Artsadmin (London, Velika Britanija), Santarcangelo dei Teatri (Santarcangelo, Italija), Stichting Noorderzon Groningen (Groningen, Nizozemska), Rotterdamse Schouwburg (Rotterdam, Nizozemska), Arts and Theatre Institute (Praga, Češka), Teorija koja hoda (Beograd, Srbija)

Partnerji projekta: Fond B92/Cultural Center Rex (Beograd, Srbija), mednarodna mreža Balkan Express (Ljubljana, Slovenija), Institute for Applied Theatre Studies, Justus Liebig University Giessen (Giessen, Nemčija)

Izjemno redko pa uspe kulturnemu sektorju črpati sredstva iz Evropskih strukturnih skladov. Zato smo še toliko bolj ponosni, da je bil zavod Bunker skupaj z osmimi partnerji uspešen tudi na razpisu Evropskega sklada za regionalni razvoj (Program Mediteran) s projektom Culture, Creative and Clusters for Incubators (3C 4 Incubators). Projekt se začne izvajati septembra in traja 17 mesecev. Bunker je tako edina nevladna organizacija s področja kulture v Sloveniji in ena redkih v Evropi, ki črpa sredstva strukturnih skladov. Projekt predstavlja vsebinsko nadaljevanje projekta Sostenuto, ki je bil s strani Evropske komisije ocenjen kot projekt, kjer “so rezultati daleč presegli pričakovanja iz prvotne prijave” in je bil tudi zato deležen nadaljnjega financiranja. Parterji bodo s projektom 3C 4 Incubators prispevali k prepoznavnosti kulturnega sektorja kot dejavnika prostorskega razvoja ter ekonomskih in socialnih inovacij ter nadalje razvijali pristope povezovanja v lokalnih skupnostih.

Partnerji projekta: CIMAC – Intermunicipality Community of Central Alentejo (Portugalska), Lazio Region (Italija), AMI-Aide aux Musiques Innovatrices (Francija), Sviluppo Basilicata SpA. (Italija), Regionforbundet Ostsam (East Sweden Region, Švedska), Local Company of Initiatives and Activities of Malaga S.A (Španija), University of Valencia (Španija), Aster s.cons.pa (Italija)

Tako za zavod Bunker kot za naš kulturni prostor je evropsko sofinanciranje izjemnega pomena, izziv in odgovornost, saj v teh kriznih časih pomaga ohranjati vzdrževanje kakovosti umetniških programov, delovnih mest, ima pa tudi širok razvojni potencial za Slovenijo. V primeru večjega krčenja iz lokalnih virov pa je tovrstno sofinanciranje lahko tudi hitro ogroženo, saj je predpogoj za pridobitev sredstev iz programov EU.