Center kulture Španski borci , 12. 11. 2010

Zametki

Javni poziv k udeležbi pri projektu Zametki - sejmu idej s področja uprizoritvenih umetnosti.

 

Kaj storiti z najrazličnejšimi kreativnimi idejami, uporabnimi na področju uprizoritvenih umetnosti?

Zakaj jim ne bi dali prostora za realizacijo, enega dneva za prikazovanje in uprizoritev, tehničnih možnosti za realizacijo ter občinstva?

V ta namen Zavod En-Knap javno poziva vse zainteresirane ustvarjalce različnih uprizoritvenih žanrov k udeležbi na novem projektu z imenom "Zametki", ki se bo prvič zgodil 10. decembra 2010 v Centru kulture Španski borci v Mostah, Ljubljani.

"Zametki" so neke vrste sejem izvirnih in še nerealiziranih idej ter kreativnih vizij, zasnovanih z namenom spodbujanja pretoka idej, vpogleda v ustvarjalni proces različnih uprizoritvenih umetnosti ter sklepanja novih ustvarjalnih in produkcijskih zavezništev. Večer bomo zaključili z druženjem in zabavo v Kavarni Internacionala (1. nadstropje in terasa Španskih borcev).

Dogodek bo potekal od 18. do 21. ure in kot niz večkratnih (štirih do šestih) ponovitev 10 -15 minutnih izvirnih avtorskih idej. Ideje morajo biti realizirane v samoprodukciji avtorja ali skupine in prikazane pod pogojem, da še niso bile javno predstavljene. Obiskovalci se bodo poljubno premikali pri posameznih predstavitvah avtorjev in pri njih zadrževali na podlagi urnika, ki bo določal začetek in dolžino izvedbe ideje ter število njenih ponovitev.

Ob 21. uri bo sledila podelitev priznanj, ki jih bo trem najinovativnejšim in najperspektivnejšim idejam podelila izbrana žirija.

Dogodek se bo odvijal po celotni infrastrukturi Španskih Borcev (dvorana, studio, zaklonišče, garderoba, terasa, pročelje ...), kar pomeni, da spodbujamo uporabo notranjih in zunanjih površin objekta na inovativen način. Vabimo vas, da si infrastrukturo Borcev predhodno ogledate na lokaciji (dodatne informacije: alma.causevic@en-knap.com).

Zavod EN-KNAP, organizator srečanja in upravljalec Španskih borcev, ponuja kompletno infrastrukturo Španskih borcev, obstoječo tehnično podporo, organizacijo in promocijo dogodka.

Vabimo vas, da se s svojimi ustvarjalnimi zamislimi in idejami prijavite najpozneje do 22. novembra 2010 prijavite (prijavni obrazec). Do 1. decembra bo žirija izbrala in obvestila udeležence.

Prijave zbiramo na  e-naslovu koordinatorice projekta: alma.causevic@en-knap.com do izteka roka (22. 11.). Končno dramaturgijo dogodka bomo sestavili po končanem zbiranju in selekciji prijav.

Prireditev bo za udeležence in obiskovalce brezplačna.

Center kulture Španski borci , 8. 10. 2010
Postajam kreativen – spoznavam zvok, svetlobo in oder
Center kulture Španski borci , 22. 9. 2010
Jordi Casanovas na gostovanju v Ljubljani
Center kulture Španski borci , 19. 11. 2010
10 min južno