Gledališče Ane Monro, 24. 10. 2018

Z gledališčem nad učence in dijake

Gledališče Ane Monro v sodelovanju s Kosovelovim domom 15. novembra 2018 v Sežani organizira prvo praktično delavnico za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja o inovativnih načinih podajanja učnih vsebin Z gledališčem nad učence in dijake.

Foto: Luka Dakskobler

Vloga učitelja in vloga umetnika sta si zelo podobni. Učitelj mora učence pritegniti tako, kot mora igralec pritegniti svoje občinstvo, če želi doseči svoj cilj. Vsi, ki poučujejo, se dnevno srečujejo z gledališčem. Ne nazadnje je vsaka učna ura pripravljen govorni nastop z vsemi prvinami gledališča. Udeleženci praktične delavnice Z gledališčem nad učence in dijake bodo preko gledaliških iger in tehnik spoznavali inovativne pristope za podajanje učne snovi, razvijanje in gradnjo skupinske dinamike ter motivacijo učencev in dijakov.

Udeležba je priporočena tako učiteljem razrednega pouka, srednješolskim učiteljem, svetovalnim delavcem, pedagogom, vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih in dijaških domovih, knjižničarjem, defektologom, terapevtom, učiteljem podaljšanega bivanja, kot tudi vodstvenim delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Program je zasnovalo Gledališče Ane Monro – vodilni in referenčni strokovnjaki za izobraževanje na področju sodobnih performativnih in uličnih umetnosti, doma in v tujini. Izvajata ga Sara Šabec in Tea Vidmar. Sara Šabec je profesorica pedagogike in andragogike, magistrska študentka filozofije kulture ter performerka. Deluje na področjih gledališke pedagogike, kulturno umetnostne vzgoje  in uporabe gledaliških elementov kot inovativnih tehnik učenja. Tea Vidmar je diplomirana kulturologinja. Ustvarja  na področju uličnega gledališča, glasbe in vokalnih performansov. Ima status samozaposlene v kulturi kot performerka in pedagoginja.

Program bo potekal 15. novembra 2018 od 8.00 do 12.00 v Kosovelovem domu Sežana - kulturni center Krasa. Cena je 50 eur.

Rok prijave je 7. november 2018 na e-poštnem naslovu: sara.anamonro@gmail.com ali na telefonski številki: 041 889 001.

Kosovelov dom Sežana, Ana Monro

Gledališče Ane Monro, 15. 9. 2014
Gledališče Ane Monro predstavlja Sam med vsemi
Gledališče Ane Monro, 12. 11. 2012
Ana Plamenita 2012 in odprtje razstave
Gledališče Ane Monro, 15. 6. 2011
Program Ane Desetnice 2011