Bunker, 13. 3. 2015

VOBI, Vodič po birokraciji

Po večmesečnih pripravah in raziskovanju se je uradno zagnal VOBI, Vodič po birokraciji: www.vo-bi.si.

Spletna stran www.vo-bi.si

VOBI je spletni vodič, ki bo uporabnike vodil po zapletenih birokratskih postopkih korak za korakom. Vodič po birokraciji VOBI na enem mestu zbere uredbe, zakone, pravila in birokratske zanke, ki jih morate poznati, ko želite nekaj doseči. Veliko dobrih idej, navdihujočih akcij in zanimivih dogodkov se nikoli ne uresniči zato, ker se nam zdi, da ne obvladujemo birokratskih postopkov. Pogosto zato, ker je birokracija zares nejasna in slabo organizirana. Za začetek VOBI vodi skozi tri področja: kulturno organiziranje, organizacija dogodkov in spremembe v prostoru. V kratkem pa bomo vodič razširili z novimi temami, prva izmed njih bo sodelovanje pri odločanju.

VOBI je nastajal v okviru mednarodnega projekta 3C 4 Incubators, katerega del je Zavod Bunker, Ljubljana. Projekt 3C 4 Incubators (Culture, Creative & Clusters for Incubators) je vsebinsko nadaljevanje večletnega mednarodnega projekta Sostenuto. S projektom 3C 4 Incubators si partnerji želimo prispevati k prepoznavnosti kulturnega in kreativnega sektorja kot dejavnika prostorskega razvoja ter ekonomskih in socialnih inovacij. Zavod Bunker znotraj tega projekta deluje kot kulturni inkubator, ki skuša opolnomočiti in olajšati začetne korake kulturnim in kreativnim organizacijam in posameznikom.

Spomladi 2014 leto smo se srečali z zanimivima in zagnanima mladima idejnima avtorjema vodiča po birokraciji, Zalo Velkavrh in Gregorjem Berkopcem. Takoj smo se odločili, da projekt vodiča po birokraciji zastavimo skupaj. Zala Velkavrh je absolventka podiplomskega študija Sociologija vsakdanjega življenja. Vodič po birokraciji je nastal kot odziv na njeno delo na terenu, zasnovala pa ga je v okviru predmeta Utopistike - alternative družbenega razvoja na Fakulteti za družbene vede. Gregor Berkopec je univerzitetni diplomirani pravnik, ki se je po končanem študiju podal v nevladniške vode, prav tako kot Zala Velkavrh najprej v KD prostoRož. Projektu VOBI se je pridružil z željo, da bi s pravimi orodji dosegli pozitivne spremembe birokratskega aparata.

Vzpostavitev vodiča po birokraciji VOBI je en korak na poti k opolnomočenju občanov, državljanov, posameznikov in organizacij, ki bi bili radi bolj aktivni in kreativni pri sooblikovanju svojega okolja, kulturne in tudi politične krajine. Z VOBijem želimo spodbuditi aktivno participacijo civilne družbe v javni sferi in pri odločanju ter posameznikom olajšati pot do tega.

O Bunkerjevih aktivnostih v okviru mednarodnega projekta 3C 4 Incubators

V okviru projekta 3C 4 Incubators izvajamo razvejan nabor aktivnosti, med njimi tudi VOBI, civilno družbeni vodič po birokraciji s praktičnimi nasveti, izobraževanja start-up kreativnih in kulturnih iniciativ in njihovo opolnomočenje na različnih področjih njihovega delovanja, pripravljamo pa tudi študijo o vplivu naših aktivnosti na neposredno lokalno okolje in na ostale akterje v nevladnem sektorju v kulturi in še marsikaj. V svojih aktivnostih smo se močno usmerili tudi v povezavo z Mariborom, kjer tli od ustvarjalne energije posameznic in posameznikov, ki so v zadnjih letih pričeli formirati nove zanimive kulturne iniciative in strukture. Bolj poglobljeno sodelujemo s štirimi mariborskimi organizacijami: Društvom Rezidenca Maistrova, Kooperativo Peron (Salon uporabnih umetnosti), Društvom Hiša (Živa dvorišča) ter Radiem Marš. Več informacij o projektu in aktivnostih lahko preberete na www.3c4incubators.eu in www.bunker.si.

V zavodu Bunker bomo v sodelovanju z zunanjima sodelavcema Zalo Velkavrh in Gregorjem Berkopcem skrbeli, da bo VOBI ostajal posodobljen, odzivali se bomo na pobude in vprašanja in vodič vsebinsko dopolnjevali. Želeli pa bi si, da bi VOBI, vodič po birokraciji dosegel čim širšo populacijo in tako resnično pomagal pri spodbujanju večje participacije civilne družbe v javni sferi.