STA, 7. 10. 2021

V Slogi Amfiteatrov simpozij o dramatiki po letu 2000

V Slovenskem gledališkem inštitutu - Slogi poteka Amfiteatrov simpozij z naslovom Premene v sodobni dramatiki po letu 2000. Dvodnevni mednarodni znanstveni simpozij, ki ga je mogoče spremljati tudi preko spleta, se bo med drugim ukvarjal s tem, kakšne so značilnosti dramskih del po letu 2000, kakšna je recepcija sodobne dramatike.

Dramska pisava in gledališče sta skozi zgodovino ujeta v nemogoč odnos, v katerem se zdi, da se nenehno bojujeta za prevlado, obenem pa drug brez drugega ne moreta obstajati. Na simpoziju se bodo temu odnosu posvetili predvsem skozi njegove spremembe v zadnjih 20 letih, saj se, kot so zapisali organizatorji, zdi, da v tem času v Sloveniji in drugod po Evropi opažamo ponovni vzpon dramske pisave.

Spomnili so, da se je predvsem po letu 2000 v nemški literarni teoriji in teatrologiji začel uveljavljati nov način pisanja za gledališče, ki ga Birgit Haas imenuje "dramatisches Drama" oz. v slovenščini "dramatična drama". Gre za gledališka besedila, ki ponovno v večji meri gradijo na dialogu in prepoznavnem ter vsaj delno koherentnem dramskem dejanju, obenem pa jih zaznamuje poudarjena politična/družbeno angažirana poanta.

Hkrati so se začela uveljavljati nova poimenovanja dramskih pisav onstran postdramskosti kot npr. neodramsko (Anne Monfort) ali postpostdramsko gledališče (Elisabeth Angel-Perez), v katerih avtor ohranja svojo prisotnost skozi lirizacijo in epizacijo. Sodobna dramatika nas tako izpostavlja dekonstrukciji nasprotja med reprezentacijo in prezentacijo, hkrati pa kljub motnjam v fikcijskem besedilnem kozmosu vzporedno vseeno vzpostavlja močan proces redramatizacije, vbrizganja dramskega in dramatičnega v postdramsko tkivo iger, so še zapisali organizatorji.

Ob tem so napovedali, da se bodo med drugim ukvarjali s tem, kakšne so formalne in vsebinske značilnosti dramskih del po letu 2000 v Sloveniji in drugod po Evropi, kje so vzroki in vplivi na razvoj dramske pisave po letu 2000, kakšno je razmerje med dramatiko in gledališko uprizoritvijo v sodobnem gledališču, kakšna je recepcija sodobne dramatike ter kakšna je vloga avtorja v dramatiki po letu 2000.

Udeležence simpozija sta ob današnjem začetku pozdravila direktorica Slogi Mojca Jan Zoran in dekan UL AGRFT Tomaž Gubenšek. Na dvodnevnem dogodku bodo po napovedi svoje prispevke, vezane na krovno temo Premene v sodobni dramatiki, med drugimi predstavili Špela Virant, Zuzana Timčikova, Krištof Jacek Kozak, Zala Dobovšek, Hana Strejčkova, Tomaž Toporišič, Blaž Lukan, Ana Perne, Hanna Veselovska, Gašper Troha, Kim Komljanec, Andriej Moskwin in Ljudmil Dimitrov.

Vsa predavanja bodo prenašali v živo na slogi.pretok.tv.

SLOGI, Amfiteater