STA, 6. 11. 2021

V sklopu TSD celodnevni simpozij o gledališču Rudija Šeliga

V sklopu 51. Tedna slovenske drame (TSD) bo danes v Slovenskem gledališkem inštitutu - Slogi potekal celodnevni simpozij Magično gledališče Rudija Šeliga. Na simpoziju se bo devet udeležencev z najrazličnejših umetniških področij soočilo s Šeligovim dramskim opusom in njegovo imanentno gledališkostjo, piše v napovedi.
:
:

Foto: Miško Kranjec

Avtorica koncepta in vodja simpozija je Marinka Poštrak, organizira pa ga Prešernovo gledališče Kranj (PGK) v sodelovanju s Fundacijo Rudi Šeligo in Slogi. Simpozij se bo začel ob 10. uri, zbrane pa bodo uvodoma nagovorili direktorica Slogi Mojca Jan Zoran, direktor PGK Jure Novak in predsednik fundacije Aleš Šeligo.

Sledili bodo strokovni prispevki. Anja Bajda bo skušala s svojim odgovoriti na vprašanje, kako so v Šeligovem opusu in v zastavkih teorij gledališča in igre "oblikovani dispozitivi utelešenja kot polja upora proti konvenciji in družbeni normi ter nazadnje proti tekstocentrizmu", medtem ko bo Gombač spregovoril o Šeligu in Ivanu Cankarju. "Šeligo tako v leposlovnem kakor publicističnem opusu večkrat stopi na ramena prvega med slovenskimi pisatelji, ki je narodu postavil natančno, še zmeraj veljavno diagnozo. Skupaj vidita dlje - in globlje v človeka," piše v povzetku prispevka.

Eva Kraševec je za izhodiščno točko svojega prispevka (Ne)moč besede (Lepa Vida, Čarovnica iz Zgornje Davče) postavila Šeligov odnos do besede v navezavi s performativnostjo, medtem ko bo Svetlana Slapšak junakinje v Šeligovih dramah vpisala v novejše teorije: "Lepa Vida in Darinka utelešata oz. lirsko upodabljata nomadski subjekt, kakor ga je osmislila Rosi Braidotti; obenem obe junakinji nakazujeta današnje posthumane projekcije soživljenja z naravo in ekološke vizije".

Po odmoru se bo Šilec Petek s svojim prispevkom odzval "na Šeligovo rabo jezika in njegovih magičnih potencialov za razpiranje nestabilnosti posameznikovega dojemanja sveta". Natančneje se ukvarja z dramskim besedilom Čarovnica iz Zgornje Davče in preko nekaj trenutkov v drami raziskuje rabo jezika v poznem kapitalizmu. Vilma Štritof bo predstavila Šeligov vstop v gledališče in njegova zadnja spoznanja o njem, Tomaž Toporišič pa bo spregovoril o drugačnosti kot temi in poetiki Šeligove (dramske) umetnosti.

Predstavitvam bo sledila še okrogla miza, na kateri se bo z avtoricami in avtorji prispevkov pogovarjal selektor 51. TSD Rok Andres. Ob današnjem dogodku bo pod okriljem Slogi izšla tudi zgibanka Magično gledališče Rudija Šeliga.

Rudi Šeligo (1935-2004) je bil dramatik, publicist in visokošolski učitelj, rojen na Sušaku pri Reki. Študiral je filozofijo in psihologijo v Ljubljani, magistriral je iz estetike. Po selitvi v Kranj je bil zaposlen na Zavodu za proučevanje organizacije dela in izobraževanje kadrov, na tamkajšnji visoki šoli za organizacijo dela pa je predaval statistiko. V Kranju je tudi prebival večino službenega življenja, prav tako ga je pogosto uporabljal v svojih delih, zlasti v romanih.

Poleg uredniškega ali souredniškega dela pri različnih strokovnih revijah je Šeligo opravljal več vodstvenih in političnih funkcij: bil je predsednik Društva slovenskih pisateljev, poslanec, vodja parlamentarnega odbora za kulturo, predsednik sveta RTV Slovenija, izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, deset let je bil predsednik Festivala Borštnikovo srečanje, kratek čas pa tudi minister za kulturo.

Za svoje ustvarjanje je prejel številne nagrade, med njimi nagradi Slavka Gruma za drami Svatba (1981) in Ana (1984). Od njegove smrti leta 2004 se najboljša uprizoritev TSD po izboru strokovne žirije imenuje po njem, piše na strani festivala.

Rudi Šeligo, TSD