STA, 27. 5. 2011

V ljubljanski Drami včeraj zaman čakali v.d. ravnatelja Petra Sotoška

V SNG Drama Ljubljana je včeraj kljub temu, da ga je ministrica za kulturo Majda Širca s sredo razrešila s položaja ravnatelja, naloge ravnatelja opravljal Ivo Ban. Petra Sotoška, ki ga je ministrica imenovala za v.d. ravnatelja, ni bilo v Dramo, je potrdila pooblaščenka kolektiva in ravnatelja SNG Drama Ljubljana Ana Iglič.
:
:

foto Domen Grögl STA

Kot je povedala, so Sotoška, ki je v sredo v medijih napovedal svoj prihod, sicer čakali. Na očitek ministrstva za kulturo, da ne loči med postopkom razrešitve ravnatelja javnega zavoda in postopkom odpovedi pogodbe o zaposlitvi ravnatelju javnega zavoda, Igličeva odgovarja, da že samo dejstvo, da Sotoška danes ni bilo v Dramo, samo zase govori o tem, kdo postopke razume in kdo ne.

Kot je še povedala, bo Ban še naprej prihajal v službo, saj po vseh veljavnih aktih - po pogodbi o zaposlitvi, odločbi iz leta 2008 in v skladu z vpisom v sodni register - polnopravno opravlja funkcijo ravnatelja.

Zadevo bo obravnaval tudi svet zavoda, saj mora biti prevzem usklajen, in šele ko bo Banu prenehala pogodba o zaposlitvi in ko bo odpravljena že omenjena odločba, bo lahko svojo funkcijo v.d. direktorja nastopil Sotošek. Kdaj se bo svet sestal, kot je dejala, še ni znano, saj SNG Drama sploh še ni bila obveščena o imenovanju v.d. direktorja Sotoška, čeprav bi morala biti, obvestilo o tem je prejel le predsednik sveta zavoda.

Glede na to, da Sotošek funkcije v.d. ravnatelja ne more prevzeti, dokler nima pogodbe o zaposlitvi, bodo, če bo želel že pred tem delati v Drami, poklicali inšpekcijo za delo, je zatrdila.

Peter Sotošek pa je potrdil, da danes ne bo šel v Dramo, razen v primeru dogovora z Banom. Sicer pa, kot je povedal, skuša uvodoma organizirati skupni sestanek z Banom in predsednikom sveta Drame Francetom Arharjem, na katerem bi pregledali trenutno situacijo ter se dogovorili o kratkoročnih ukrepih za nemoteno delovanje Drame. Začel je tudi z aktivnostmi glede primopredaje poslov.

Sam meni, da sta tako Banova razrešitev kot tudi njegovo imenovanje zakonita, Banu pa ne oporeka vseh pravnih sredstev, ki jih ima, da zaščiti svoje pravice.

Sicer pa bo njegovo delo v Drami, ki je, kot poudarja, le začasno, temeljilo na finančni konsolidaciji ter na vzpostavitvi zakonitega in transparentnega delovanja javnega zavoda, umetniško vodenje pa bo prepustil osebam, ki so za to usposobljene. O programu v sezoni 2012/13 bo lahko, kot je dejal, kaj več povedal po primopredaji in temeljiti seznanitvi s stanjem v zavodu.