STA, 8. 12. 2015

V Knjižnici MGL knjiga o Korunovem nedokončanem Kralju Learu

V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) so včeraj predstavili knjigo režiserja Mileta Koruna Končno poročilo o nekončanem Kralju Learu v ljubljanski Drami, ki je izšla v Knjižnici MGL. Kot je Korun dejal v pogovoru s kritikom Matejem Bogatajem, se boji, da bi kdo na podlagi zapiskov v knjigi sklepal, da je imel do predstave negativen odnos.

Foto: Maj Pavček

Kot se je pošalil, je ob režiji vsake predstave nastalo nekaj zapiskov, pri dobrih manj, pri slabših več, za Shakespearovega Kralja Leara pa je nastala cela knjiga.

Korun, ki je dejal, da je do gledališča vedno ohranil otroški odnos, se v pričujoči knjigi spominja študijskega procesa ob režiji Shakespearovega Kralja Leara, ki ga je leta 2008 postavil na veliki oder SNG Drama Ljubljana. Pri tem izhaja iz svojih gledaliških dnevnikov, ki jih dopolnjuje z naknadnimi prilogami in zapisniki - ti po njegovem mnenju zvenijo bolj uradno od zapiskov - v katerih se pronicljivo loteva temeljnih problemov igre in režije.

Knjigo uvede prolog, ki ga avtor začne z nagovorom bralcu: "Morda bo kdo mislil, da s tem poročilom ne mislim resno. Da je torej zadeva z nedokončano predstavo v Drami le pretveza za nekaj povsem drugega. Že naslov utegne biti nejasen in sumljiv. Kaj pomeni nedokončan Kralj Lear, v kakšnem smislu in kako nedokončan? Česa ni konec in kaj je dejansko končano?"

Bogataj je v spremni študiji k delu zapisal, da je pred bralcem "kronologija in premislek ob drugem Korunovem spopadu/poskusu s Shakespearovim Kraljem Learom. Drugem po tistem iz ljubljanske Drame s Stanetom Severjem v glavni vlogi leta 1964, drugem po očitno uspešni in odmevni predstavi, kot vidimo iz spomina gledališčnikov (...), drugem poskusu, za katerega s postopnim razkrivanjem faz v procesu sam zapiše, da ni bil uspešen, čeprav gledališko občinstvo morda tega mnenja ne deli z njim, morda še manj strokovna publika ..."

Kralja Leara je v predstavi, ki je premiero doživela 4. oktobra 2008, upodobil Jernej Šugman. Kot je dejal na včerajšnji prireditvi, je Korun po vsaki predstavi prišel k njemu v garderobo, ga "gledal z okroglimi očmi" ter ga spraševal, če se da še kaj spremeniti. In vedno sta prišla do istega zaključka, da ne, se spominja Šugman.

Na včerajšnji prireditvi so izbrane odlomke iz knjige, ki jo je uredila Petra Pogorevc, brali igralci MGL: Jožica Avbelj, Viktorija Bencik, Ana Dolinar, Boris Ostan in Tjaša Železnik.

MGL