Center kulture Španski borci, 19. 12. 2012

Univerzitetni umetniški center

Center kulture Španski borci v okviru današnjih Zametkov 2012 predstavlja novo nastajajoči Univerzitetni umetniški center (UUC).
:
:


Namen UUC je povezovanje akademij in fakultet, ki se na različne načine ukvarjajo z umetnostjo in umetniškimi praksami (ALU, AGRFT, AVA, Fakulteta za arhitekturo, Visoka šola za umetnost UNG ...).

UUC bo tako postal torišče ustvarjalnega vrvenja različnih umetniških disciplin v praksi: arhitekture, oblikovanja, fotografije, videa, peformativnih praks ...  , ki je sedaj prepuščeno lastnim iniciativam in ni organizirano. Španski borci pa bodo platforma, kjer se srečujejo umetniško usmerjene akademije in nadaljujeo in prenašajo učne procese v prakso.

Na Zametkih bo predstavljena tako ideja strukture UUC (organizacijska raven delovanja) kot tudi same vsebine. Ogledali si bomo lahko projekte in dela, ki odslikujejo idejo UUC: so namreč že produkt povezovanj med fakultetami, ki pa so doslej potekala le na ravni posameznih mentorjev in študentov različnih fakultet, medtem ko bo center pomenil kontinuirano podporo projektom sodelovanja, DUKZ pa bo deloval kot koordinacijsko telo med fakultetami.

Gre za pomembno idejo, ki nastaja na pobudo Zavoda EN-KNAP, upravitelja Španskih borcev, in Društva za ustanavljanje kreativnih zadrug (DUKZ), ki mu je moščanski kulturni center prav letos že namenil prostor za delovanje v prvem nadstropju, kjer stalno obratuje prva kreativna postaja v Ljubljani. Pri projektu kreativnih zadrug gre za organizacijsko in prostorsko platformo, katere cilj je reševati probleme mladih v kreativnih poklicih.

URNIK
12:00 odprtje razstave
16:00 interaktivno postavljanje "Nevestine harfe" (vabljeni k sodelovanju pri postavitvi!) - do 19:00
19:00 NEVESTINA HARFA / INTERAKTIVNA TRANSMEDIJALNA INSTALACIJA
20:00 Okrogla miza na temo projekta "UUC"
21:00 Pogostitev z mreženjem

***DRAMA V DNEVNI SOBI!
ima svoj urnik, projekcije dram potekajo od 12:00 do 21:00

Podrobneje o dogodkih:

I. Projekcija:
TRI PLATFORME (Blaž Murn, 1KZ)
(Poteka ves čas doodka, od 12h do 21h)

Predstavitev kronologije pobud, ki razkrivajo potrebo sodelovanja med različnimi fakultetami (Boks, Kreativne zadruge, UUC). Platforma, delovno poimenovana »Univerzitetni umetniški center« želi zagotoviti trajnost medsebojnega sodelovanja med različnimi fakultetami in akademijami, umetniškimi ustvarjalci in pobudami, ki lahko doprinesejo dvigu in inovativnosti umetniških praks.

1. Boks
Tomaž Lešnjak, Blaž Murn, Tjaša Pogačar Podgornik, Andrej Škufca, Aljaž Vesel (2009-10)

Avtonomna študentska programska platforma v neizvedenem paviljonu pred ALUO na Erjavčevi. Društvo BOKS še deluje na sorodnem področju.

2. Kreativne zadruge
Blaž Murn, 1KZ (2011-)

Platforma za povezovanje različnih kreativnih profilov in delovanje v skupnosti ter zagotavljanje primernih delavnih in delavno-bivalnih prostorov.

2. Univerzitetni umetniški center (UUC)
Zavod EN-KNAP, 1KZ (2012)

Sveže nastajajoča platforma za povezovanje med različnimi Akademijami in fakultetami ter produkcijo in prezentacijo nastalih del.

II. “IZVZETO” (Andrej Lamut)

Ujeti trenutek ali trenutek interpretirati? Serija fotografij je nastala v daljšem obdobju sodelovanju ustvarjalcev različnih medijev in tako ponuja sožitje videnega, slišanega, skratka doživetega v času in prostoru.

Fotografski medij časovne komponente skrajšuje, da bi ujel bistvo dogajanja, povzel vsebino in tako gledalcu ponudil, na žalost, le del tega, kar ponuja odrska postavitev kot absolutno resnico. Gledališki oder tako postane dvodimenzionalna ploskev kjer se skozi fotografski subjektivni pogled ustvarjajo nove likovne in vsebinske celote. Na ta način gledalcu ponujajo alternativno interperetacijo časa in prostora. Avtor se zato ukvarja z interpretacijo videnega v podobo, ki je avtorski odnos do telesnosti. Telo je sredstvo ali snov za oblikovanje podob, ki govorijo o umestitvi posameznika ali skupine v okolje. To umetno okolje približuje vsakdanjemu in s tem govori o vpetosti človega v sodobni svet in obratno. Tako je pred nami t.i. detektor absolutnega. (Doc. dr. Peter Koštrun)

Nastala dela so plod sodelovanja med Zavodom EN-KNAP in ALU – Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij na projektu OTTETTO.

III. praPESA (Sara Badovinac, Peter Zabret)

praPESA je kreativni dvojec, ki ga od leta 2011 sestavljata Sara Badovinac in Peter Zabret. Delujeta na področju grafičnega oblikovanja, prostorskih intervencij in zasnovi elementov za vsakdanjo rabo. Izhajata iz ideje, da lahko enostavnost, funkcionalnost in domišljija predmetu podarijo osebnost, lastniku pa polepšajo vsakdanjik.

Izdelki praPESE so razstavljeni kot odgovori na sledeča vprašanja: Kaj početi med čakanjem na čaj? Kako je mogoče pisat in brati med vrsticami? Kako izmeriti leto? Ali vidite čas? Kdo je tujek? Ali obstaja sladoled, ki se ne stopi? Kaj je lepše od spanja? Kako privarčevati in razveseliti čim več prijateljev? Katera odločitev je pravilna?

IV. "SUSJED, UPALI SVJETLO!" (Sara Badovinac in Dejan Koban)

V Sarajevu se je leta 2009 zgodila odmevna umetniška delavnica »Susjed upali svijetlo«, kjer so slovenski in bosanski študentje različnih fakultet in mladi pesniki postavili svetlobno inštalacijo iz odsluženih predmetov, zbranih pri stanovalcih bližnjih ulic, s katero so eni od temačnih sarajevskih ulic dali povsem novo podobo. Delavnica je sprožila še niz spontanih umetniških intervencij po Sarajevu, ki so javnosti sporočale namen projekta. Akterji so zrušili simboličen Berlinski zid ter tako obeležili 20. obletnico padca zidu, 71. obletnico Kristalne noči in 16. obletnico zrušitve mostarskega mostu. Organizirali so pesniško branje na tramvaju, ki je popeljal udeležence prireditve in naključne potnike, ki so se peljali po vsakdanjih opravkih. Mladi ustvarjalci so projekt predstavili tudi na Prvi sarajevski gimnaziji, Likovni akademiji in Fakulteti za arhitekturo.

Projekt, ki je prevzel Sarajevčane in doživel številne objave v medijih, je bil zaključen 15.novembra 2009 v Staklenom gradu, v središču Sarajeva, s postavitvijo instalacije in pesniškim performansom, ki se je dodelal skozi nastajajoči organizem svetlobe. S tem so mladi dokazali, da se lahko z malo truda in prostovoljnim umetniškim udejstvovanjem v javni prostor subtilno poseže, s tem dodatkom pa del mesta dobi povsem nov obraz.

V. DRAMA V DNEVNI SOBI! (1KZ, AGRFT)

Študentske TV drame v produkciji AGRFT se predstavljajo v sklopu festivala ZAMETKI.
Televizijska dela zahtevajo specifično atmosfero – domače okolje. Televizijo. TV oglase. Kuhinjo. Copate. Dnevno sobo! Koncept dogodka temelji na predvajanju TV del na način, za kakršnega so bile narejene. Predstavilo se bo pet študentov s petimi različnimi TV igrami.

Kekec, tri dni pred poroko

režija: Jaka Šuligoj

Mladost
režija: Sara Kern

Sedmina
režija: Nikolaj Vodošek

Karadžičev test
režija: Milan Urbajs

Dead father
(Kam je odšel naš veliki oče?)
režija: Mina Bergant

VI. NEVESTINA HARFA / INTERAKTIVNA TRANSMEDIJALNA INSTALACIJA
(Bogdana Herman, Zvonka Simčič, Borut Savski, Franc Cegnar, Miha Tomšič)

Nevestina harfa je interaktivna transmedijalna avdiovizualna instalacija/performans (umestitev - postavitev), ki jo skupina avtorjev, imenovanih Uzvočevalci, v svojih projektih razvijajo od leta 2009. Njihovo raziskovanje temelji na skupnem in hkratnem ustvarjanju večih umetnikov, ki so v občutljivih interaktivnih medsebojnih razmerjih in hkrati z okoljem/kontekstom in obiskovalci.

Najintenzivnejša pozornost avtorjev je usmerjena v razvoj postopkov/tehnologij odprto-zaprto strukturirane kompozicije projekta. Gre za algoritme predpisovanja izvajalskih nalog, ki hkrati omogočajo formalno sklenjenost in razločno artikuliranost dogodka na eni strani ter maksimalno možno razprtost dogajanja za tako rekoč kakršnokoli intervencijo/kreativni vzgib na drugi strani.

Gre za hipersenzibilno prežemanje enkratnih tehnoloških umetniških produktov. Tako izvajalce kot obiskovalce zajamejo v taki širini in na tistih ravneh, kjer je fiksiran povnanjeni predpis (notiranje, režijska knjiga, …) presežen. Vsaka izvedba je enkratna in predvsem v svojih interaktivnih prepletih neponovljiva.

Avtorji: Bogdana Herman, Zvonka Simčič, Borut Savski, Franc Cegnar, Miha Tomšič

8 BENEŠKE POVEZAVE (Visoka šola za umetnost Univerza v Novi Gorici; Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci;Technische Universität Graz;International Accademy of Environmental Sciences)
Po dvomesečnih raziskavah in pisanju sinopsisov o skritem življenju Benetk, so se 21. novembra 2011 študentje treh univerz in šestih držav srečali v Mestu na vodi, kjer so v dveh tednih pod mentorstvom priznanega filmskega režiserja, profesorja Rajka Grlića in ob pomoči kopice drugih mentorjev z matičnih univerz, posneli 6 kratkih dokumentarcev o zanimivih poklicih, osebnostih v tem posebnem okolju...

Omnibus filmov Beneške povezave je nastal v okviru projekta HiLoVv - Hidden Live(r)s of Venice, ki ga podpira Evropska komisija v sklopu Erasmus - Intenzivni programi, vodilni partner projekta je Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici.

VII. Sekvenca BUNNYHOP – SACKTAP - 5 – 0 ASS GRIND TO ASS RIDE OUT (Almir Jusović)

Delo je plod sodelovanja med nekdanjim študentom kiparstva šole Famul Stuart in učiteljem elektrotehnike. Njuna kreativnost se izrazi v sekvenčni ponazoritvi gibanja figure, ki v temi s pomočjo obsvetljevanja posamezne figure ustvari gibanje-animacijo. Plastika oživi.

VIII. OBRAČALCI PO VETRU (Sara Badovinac (1KZ), Blaž Murn (1KZ), Klemen Kuralt, Maja Prelog (1KZ), Peter Zabret (1KZ))

Študentje fakultete za arhitekturo, AGRFT in Ekonomske fakultete in večinoma člani kolektiva 1KZ, pobude, ki združuje študente v neodvisne kreativne projekte so s svojim delom oblikovali kritiko na aktualno politično kulturo izvoljenih predstavnikov ljudstva. ’’Obračalci po vetru’’ je projekt, ki želi poudariti vsestransko fleksibilnost razmišljanja slovenskih politikov. To izhodišče so združili s strešnimi kazalci vetra, ki v obliki petelinov krasijo marsikatero slovensko prebivališče.

Iz pleksi stekla so izdelane tri različne podobe (Dimitrij, Karel in Gregor), vsak izmed njih posebej pa s svojim gibanjem izraža preračunljivost, iznajdljivost in brezkompromisne ambicije po zadovljitvi lastnih interesov. Izbrane podobe so ponovno predstavniki, tokrat vseh tistih izbrancev ljudske volje, ki jim predhodno opisane kvalitete niso tuje.

IX. TRIADE (AGRFT, ALUO, AG)

"Projekt Triade je televizijski maraton o »ustvarjanju umetnosti«. Projekt je rezultat sodelovanja študentov umetniških akademij Univerze v Ljubljani in Radia televizije Slovenija. Prispevki, posneti s strani študentov so izpostavili prostorsko stisko akademij in s tem na kreativen način želeli doprinesti tudi razpravi o gradnji centra Umetniških akademij. Številni prispevki prikazujejo procese nastajanja umetniških stvaritev različnih zvrsti, ki jih gojijo na akademijah skozi oči študentov ob sodelovanju pedagogov in ustvarjalcev slovenske umetnosti kot so Štefka Drolc, Mile Korun in Polde Bibič. Pri ustvarjanju prispevkov so študentje poskrbeli tako za posnetke kot za tehniko in scenografijo, kot nepogrešljive elemente pri ustvarjanju tovrstnih oddaj.


Produkcija: EN-KNAP, v sodelovanju: DUKZ
Premiera: 19.12.2012 ob 12:30
Vstopnice: Prost vstop

Center kulture Španski borci, 3. 5. 2011
Prireditve v Španskih borcih v maju 2011
Center kulture Španski borci, 11. 9. 2013
Otvoritev nove sezone v Španskih borcih
Center kulture Španski borci, 12. 10. 2013
Vabilo k prijavam na 5. Plesno NACIONALO