Tinkara Zupan / STA, 2. 1. 2020

Teden slovenske drame ob 50. obletnici z več novostmi

Teden slovenske drame, ki je osrednji festival uprizoritev slovenskih dramskih besedil, bo v letu 2020 praznoval Abrahama. Prešernovo gledališče Kranj, ki festival ob podpori ministrstva za kulturo in Mestne občine Kranj organizira, se že pripravlja na jubilejno izvedbo, ki prinaša odločnejšo usmeritev v promocijo slovenske dramatike v tujini.
:
:

Foto: Boris Voglar

Kot pravi direktorica Prešernovega gledališča Kranj Mirjam Drnovšček, so že globoko v pripravah na 50. Teden slovenske drame (TSD), ki se bo začel na svetovni dan gledališča, 27. marca. V sodelovanju s kranjskimi in nacionalnimi kulturnimi inštitucijami pripravljajo veliko pregledno razstavo o festivalu in tem, kako je mesto Kranj dihalo z njim.

"To bo lep pregled tega, kako se je festival začel in kako se je razvijal. Upam, da bo nakazal tudi, kako bo festival dihal v prihodnje," je povedala Mirjam Drnovšček in pojasnila, da ob jubileju v festival vnašajo nekaj novosti, ki so jih napovedovali že dlje časa. Najpomembnejša je ta, da ne bo več posebnega mednarodnega programa, ampak bodo predstave, ki so po slovenskih dramskih besedilih nastale v tujih gledališčih, lahko sodelovale v rednem tekmovalnem programu.

Drnovšček verjame, da bo, morda ne takoj, ampak sčasoma, to imelo dodaten pozitiven vpliv na uvrščanje slovenskih dramatikov na repertoarje tujih gledališč. Vsakemu gledališču namreč pomeni dodatno spodbudo za izbiro slovenskega avtorja, če ve, da se z uprizoritvijo njegovega dela lahko uvrsti na katerega od festivalov. Dodatna spodbuda za uprizarjanje slovenske dramatike pa bodo po mnenju Drnovščkove tudi nove nagrade TSD za najboljšega igralca in igralko.

Jubilejni TSD bo ob že omenjenih novostih postregel z mednarodnim simpozijem o skrbi za nacionalno dramatiko in o možnosti njene promocije v tujini, ki se ga bodo udeležili tudi tuji predstavniki. "Slovenska dramatika je izjemno močna, izjemno dobra, treba pa ji je dati možnosti in priložnosti za njeno promoviranje v tujini, da bo našla pot na tuje odre," je povedala Mirjam Drnovšček.

TSD se je tekom let počasi spreminjal in v vsem tem času naredil velik preskok. Sprva je bil samo pregled predstav, ki so nastale na podlagi slovenskih besedil. Temu so se počasi pridruževale nagrade in začelo se je spodbujanje pisanja slovenske dramatike tako z Grumovo nagrado kot z delavnicami dramskega pisanja, ki jih prej v Sloveniji ni bilo. Zadnje desetletje pa se festival vse bolj posveča tudi promociji slovenske dramatike v tujini.

Prvi Teden slovenske drame je v Kranju potekal leta 1971, medtem ko so v letih 1955, 1963 in 1964 potekali Tedni slovenske dramatike v Celju. Leta 1973 so na festivalu prvič sodelovale uprizoritve slovenske dramatike v tedanji Jugoslaviji. Leta 1979 pa je bila prvič podeljena nagrada Slavka Gruma za najboljše izvirno dramsko besedilo in Grün-Filipičevo priznanje za dosežke v slovenski dramaturgiji.

V štirih desetletjih podeljevanja so Grumovo nagrado prejeli številni priznani slovenski dramatiki. Med večkratnimi dobitniki nagrade so Dane Zajc, Rudi Šeligo, Dušan Jovanović, Drago Jančar, Ivo Svetina, Matjaž Zupančič, Evald Flisar, Vinko Möderndorfer, Simona Semenič in Rok Vilčnik Rokgre.

Šele 20 let po uvedbi Grumove nagrade so na festivalu uvedli tudi veliko nagrado za najboljšo uprizoritev, ki so jo leta 2004 preimenovali po preminulem dramatiku Rudiju Šeligi. Leta 2006 je bila prvič podeljena tudi nagrada občinstva. Leta 2012 je bila prvič razpisana nagrada za mladega dramatika, leta 2016 pa je bila v sodelovanju z Društvom gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije prvič podeljena še nagrada Vladimirja Kralja.

Kar nekaj prelomnic je zaznamovalo tudi vse večjo osredotočenost festivala na poslanstvo spodbujanja pisanja in uprizarjanja slovenske dramatike. Pred 20 leti so v okviru TSD začeli nastajati prvi prevodi nagrajenih besedil, leta 2003 so se začele bralne uprizoritve nominiranih besedil za Grumovo nagrado in leto kasneje še delavnice dramskega pisanja, ki so se jih v minulih 15 letih udeležili tudi nekateri kasnejši Grumovi nagrajenci.

Leta 2007 so oblikovali Dneve nominirancev za celostno predstavitev nominiranih del za Grumovo nagrado. Pred desetimi leti se je TSD povezal s slovenskim centrom Mednarodnega gledališkega inštituta pri promociji slovenske dramatike v tujini, leta 2011 pa je TSD skupaj s sorodnimi festivali pripravil iniciativo za zvezo festivalov novo nastale dramatike.

TSD, PGK