Prešernovo gledališče Kranj, 27. 3. 2012

Teden slovenske drame

Teden slovenske drame je neposreden dedič prvega tedna slovenske drame v Celju iz leta 1955 ter Tedna slovenske dramatike, ki je leta 1963 in 1964 prav tako potekal v Celju.

Prvo izdajo je Teden slovenske drame v Kranju doživel leta 1971 in do leta 1997 se je na festivalu predstavila vsakoletna produkcija uprizorjenih slovenskih dramskih besedil. Leta 1973 se je začel odpirati tudi navzven – najprej s povabilom gledališčem iz tedanjih jugoslovanskih republik, leta 2002 pa je na festivalu v okviru mednarodnega programa gostovala prva predstava, uprizorjena zunaj nekdanjega jugoslovanskega prostora.

Leta 1979 sta bili ustanovljeni dve nagradi: nagrada Slavka Gruma za najboljše novo izvirno dramsko besedilo, »ki pozitivno vpliva na širši razmah in kakovostno rast domačega literarnega ustvarjanja za gledališki oder« (Slavko Pezdir, »Podeljevanje nagrade Slavka Gruma in Grumovi nagrajenci 1979–2009«, 40 let Tedna slovenske drame, PG, Kranj 2010), ter Grün-Filipičevo priznanje za dosežke v slovenski dramaturgiji. Natanko čez dvajset let, leta 1999, smo na Tednu slovenske drame začeli podeljevati veliko nagrado za najboljšo uprizoritev festivala, ki se je leta 2004 preimenovala v Šeligovo nagrado, leta 2006 pa je festival dobil še nagrado občinstva.

Pomemben mejnik v razvoju festivala so prinesle tudi delavnice dramskega pisanja, s katerimi od leta 2004 vzpodbujamo ustvarjanje mladih dramatikov, saj na AGRFT nimamo oddelka za dramsko pisanje in je pisanje dram prepuščeno predvsem posameznikom. Delavnice dramskega pisanja pomenijo pomemben premik k resnejšemu razvijanju in spodbujanju dramskega ustvarjanja.

Z bralnimi uprizoritvami besedil, nominiranih za nagrado Slavka Gruma (od leta 2003), in okroglimi mizami o teh besedilih v okviru dneva nominirancev (od leta 2007) skušamo nova dramska besedila približati slovenski gledališki javnosti in jim omogočiti čim hitrejšo pot do odra.

Leta 2009 se je festival povezal s slovenskim centrom Mednarodnega gledališkega inštituta – SC ITI, s katerim išče nove poti za prodor slovenske dramatike na tuje odre.

Leta 2010 je festival praznoval svojo štirideseto izdajo.

Leta 2011 smo v okviru Tedna slovenske drame začeli navezovati stike s sorodnimi festivali nacionalnih dramatik v tujini in tako omogočati novo promocijo slovenske dramatike.

(Vir: 42. Teden slovenske drame. Prešernovo gledališče Kranj, 2012.)

***

TSD

Povezani dogodki

Prešernovo gledališče Kranj, 23. 1. 2020
Razpis za delavnice dramskega pisanja "Jenkova soba"
Prešernovo gledališče Kranj, 22. 11. 2009
Lep dan za umret