Prešernovo gledališče Kranj, 3. 2. 2010

40. Teden slovenske drame

Na neki način se v predstavah soočamo s podobami družbe, ki je vpeta med kruto vsakdanjo postkapitalistično resničnostjo in spominom ter poskusom vzpostavljanja neke drugačne poti, na kateri se posameznik bori za temeljno pravico do svojega dostojanstva in preživetja ter še vedno ohranja utopijo o možnosti odkrivanja novih razsežnosti. - Program predstav po izboru selektorja Marka Sosiča:
:
:

 

UTEMELJITEV IZBORA PREDSTAV

Moj čas se je v zadnjih sedmih mesecih obogatil z vznemirljivo izkušnjo ogleda gledaliških  stvaritev, ki so nastale na osnovi dramskih predlog slovenskih avtorjev in katerih selekcijo sem  imel čast opraviti letos. Slednja bo predstavljena že na štirideseti izvedbi TEDNA SLOVENSKE DRAME v Kranju.

V tem obdobju sem si ogledal 37 predstav. Če primerjam število letošnjih uprizoritev s tistim iz prejšnjih let, lahko potrdim mnenje moje predhodnice Alje Predan, da se po naraščanju števila postavitev slovenskih tekstov v repertoarjih slovenskih gledališč vse tja do leta 1992/93 v zadnjih petnajstih letih to število nekako ne spreminja in da je slovenska dramatika tako v inštitucionalnih gledališčih kot v drugih gledaliških hišah enakomerno zastopana. Kljub manjšemu številu uprizoritev, po mojem mnenju, to na srečo vendarle še vedno priča o potrebi po kontinuiranem monitoriranju družbe ter kritični refleksiji, ki se rojeva in razvija pri avtorjih in drugih ustvarjalcih ter znotraj izbir posameznih gledališč.

Pri kočljivem dejanju selekcije predstav, kakršno je bilo moje delo, pri katerem sem vendarle želel ohraniti primarno vlogo tekstovni izvirnosti, ne da bi pri tem seveda zanemarjal umetniško celovitost predstave, sem se torej držal merila, da izbiram predvsem znotraj slovenskih dramskih predlog in tekstov oziroma znotraj izrazito avtorskih režijskih branj v povezavi z estetsko inovativnostjo ali izrazito učinkovito priredbo ali dramatizacijo. V končni selekciji so prevladale  povečini novitete. Ob njih pa delo iz klasično moderne in delo iz moderno-avantgardne  slovenske dramatike ter dramsko delo, ki je nastalo po motivih komedije italijanskega avtorja iz 18. stoletja in se oblikovalo v avtentično sodobno dramsko stvaritev, ki nagovarja čas našega bivanja, danes in zdaj.

Če poskusim nakazati pot, ki jo kot odraz refleksije o družbeni stvarnosti vsebinsko zarisujejo predstave letošnje selekcije, ki se je udejanjala na temelju kvalitetnih predstav, katere, po mojem mnenju, povsem zadoščajo, nekatere pa tudi presegajo visoke estetske kriterije, bi lahko dejal, da se ta pot odraža predvsem v kritičnem reflektiranju nekaterih temeljnih trenutkov naše družbene in politične preteklosti, kot tudi v kritičnem poglabljanju sodobnega družbenega tkiva, v katerem je duhovno in socialno dostojanstvo posameznika postavljeno vse bolj pod vprašaj. Tako v novih dramskih delih kot tistih, ki sodijo v zakladnico slovenske klasično-moderne dramatike, izpisane tako v urbanem ali suburbanem kot v visokem pesniškem jeziku, se ne nazadnje pojavljajo tudi vprašanja o večnem boju med dobrim in zlim, vprašanja, ki reflektirajo arhetipske mite naše zavesti in spomina, poskuse preseganja teh, ter vprašanja glede postavljanja novih temeljev v razumevanju sodobnega sveta in človeka ... Na neki način se v predstavah soočamo s podobami družbe, ki je vpeta med kruto vsakdanjo postkapitalistično resničnostjo in spominom ter poskusom vzpostavljanja neke drugačne poti, na  kateri se posameznik bori za temeljno pravico do svojega dostojanstva in preživetja ter še vedno ohranja utopijo o možnosti odkrivanja novih razsežnosti.

Humor, ironično in avtoironično reflektiranje nekaterih slovenskih arhetipskih mitov, kritična refleksija o ksenofobnih dejanjih in misli ter drugih družbenih predsodkih, šarmantna glasbena izpoved iz pesniškega sveta ter hommage eni izmed temeljnih postaj v slovenskem gledališkem  iskateljstvu so pa teme, ki opredeljujejo spremljevalni program tedna slovenske drame.  

Ob nekaterih dognanih likovnih rešitvah, imenitnih glasbenih, kostumskih in vidnih dramaturških prispevkih ter ob nekaterih markantnih režijskih konceptih je v predstavah vloga igralca ter njegove osebne in igralske izpovedi nedvomno izrazita.

Poglobljene utemeljitve posameznih predstav v konkurenci ter v spremljevalnem programu bom podal v programski knjižici ob začetku festivala.

Marko Sosič, selektor 40. tedna slovenske drame
Trst, januar 2010
 

 

TEKMOVALNI PROGRAM

POT V JAJCE
po delih Edvarda Kocbeka in po Pasijonu po Kocbeku / Iva Svetine
Avtorji besedila: Sebastijan Horvat, Andreja Kopač, Eva Nina Lampič
režiser Sebastijan HORVAT
SNG Drama Ljubljana in SNG Nova Gorica

Gregor Strniša
SAMOROG
režiser Janez PIPAN
SLG Celje  

Neda Rusjan Bric
EDA-ZGODBA BRATOV RUSJAN
režiserka Neda Rusjan BRIC
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana in SNG Nova Gorica

Dušan  Jovanovič
ZNAMKE, NAKAR ŠE EMILIJA
režiser Jaka IVANC
Gledališče Koper / Teatro Capodistria

Vinko Möderndorfer
LEP DAN ZA UMRET
režiser Vinko MÖDERNDORFER
Prešernovo gledališče Kranj

Andrej  E.Skubic
NESKONČNI ŠTETI DNEVI
režiser Matjaž LATIN
SNG Nova Gorica

Žanina Mirčevska
ART EXPORT
po motivih Goldonijeve komedije Impresarij iz Smirne
režiser Eduard MILER
Slovensko stalno gledališče Trst

SPREMLJEVALNI PROGRAM


Goran Vojnovič
ČEFURJI RAUS
Dramatizacija in režija  Marko Bulc
Dejmo stisnt teater, Gledališče Glej in Zavod No History

Svetlana Makarovič
KRIZANTEMA NA KLAVIRJU
glasbeno gledališki projekt Janje  Majzelj
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana

Andrej Rozman Roza
PASSION DE PRESSHEREN
režija A. Rozman Roza
Rozinteater

Kim Komjanec
SLOVENSKE KOBILE
režija Kim Komjanec
Zavod Zofka in KUD France Prešeren

Dušan Jovanovič, Janez Janša
Spomenik G ( 2009 )
Maska in Mestno gledališče ljubljansko

Peter Rezman
SKOK IZ KOŽE
Režiser Jaka Andrej Vojevec
Gledališče Glej, KD Integrali in Mestno gledališče ljubljansko

MEDNARODNI PROGRAM

Evald Flisar
STRIC IZ AMERIKE (ONKEL AUS AMERIKA)
režija Reinhold Ulrych
Produkcija Theater im Keller (Gledališče v kleti)
Gradec, Avstrija

Dragica Potočnjak
ALISA, ALICE
režija  Sophie Kandaouroff
Produkcija Thèatre de l'Oriental-Vevey
Švica

Saša Pavček
ARIJA (ARIA)
režija Slađana Vujović
Produkcija Tristan Bates Theatre
London, Anglija

Saša Pavček
ARIJA
režija Slađana Vujović
Produkcija Hercegnovsko pozorište
Herceg Novi, Črna gora

Evald Flisar
ANTIGONA ZDAJ
Produkcija Gledališče AlGhad (National Heritage Theatre Company)
Kairo, Egipt
 

TSD

Prešernovo gledališče Kranj, 26. 4. 2018
Žalujoča družina v petek gostuje na Nušićevih dnevih
Prešernovo gledališče Kranj, 16. 2. 2013
25.671