SNG Maribor, STA, 18. 4. 2017

Svet SNG Maribor pozval vodstvo, da začne aktivnosti za čimprejšnjo izvedbo sanacije

Svet Slovenskega narodnega gledališča Maribor je danes na svoji 2. seji dal soglasje in potrdil sanacijski načrt SNG Maribor za obdobje 2017-2021 in pozval vodstvo SNG Maribor, da začne z vsemi aktivnostmi za čimprejšnjo izvedbo sanacije. Preko vrste sklepov je pozval Ministrstvo za kulturo RS, da se aktivno vključi v reševanje nastale situacije ter gledališču omogoči normalno delovanje in razvoj.

SNG Maribor / Foto: Nebojša Tejić, STA

"Preko vrste sklepov smo ministrstvo pozvali, da se aktivno vključi v reševanje nastalih razmer in tako gledališču omogoči normalno delovanje in razvoj," je po seji v kratki izjavi povedal namestnik predsednice sveta zavoda SNG Maribor Jaki Jurgec.

Današnje seje se namreč zaradi bolezni ni udeležila predsednica sveta dr. Suzana Žilič Fišer, ki je v izjavi za javnost po njej sporočila: "Natančen pregled in analiza sanacijskega načrta, ki ga je predložil direktor Danilo Rošker, izkazuje težavnost financiranja predvsem od leta 2013, ko je SNG sledil ukrepu znižanja plač s strani Ministrstva za kulturo v višini 10 % in zaradi Zakona o načinu izplačila razlike v plači. Razlogi za tolikšen primanjkljaj kažejo tudi na odgovornost ustanovitelja za aktivno reševanje nastale finančne situacije. Programske aktivnosti od leta 2013 se niso zmanjšale, kar kaže na odgovorno in pripadno ravnanje zaposlenih v instituciji. Četudi predlog sanacije kaže na jasen namen vodstva SNG, da se nastala trenutna finančna situacija reši, pa pričakujem tudi aktivno vlogo ustanovitelja pri nastali situaciji."

Svet zavoda zato poziva Ministrstvo za kulturo RS, da preuči sanacijski načrti in poda soglasje k načrtu ter aktivnostim za izvedbo sanacije ter poda pozitivno mnenje za pridobitev soglasja o zadolževanju pri ministrstvu za finance (po 5. členu Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah).

Svet prav tako poziva ministrstvo, da nemudoma ponovno preveri financiranje plač oz. na novo določi metodologijo in kalkulativne elemente za splošnomaterialne stroške z upoštevanjem specifike SNG Maribor – Drama, Opera, Balet, Simfonični orkester Festival Borštnikovo srečanje – z drugimi primerljivimi zavodi.

Kakšna je vsebina sanacijskega načrta, še vedno ni jasno, saj Rošker tudi po današnji seji ni stopil pred javnost. Tako še vedno ni znano, kako bo nadoknadil 157.000 evrov izgube iz lanskega leta ter še dodatnih 405.000 evrov iz preteklih let.

Na ministrstvu sicer zavračajo odgovornost in pojasnjujejo, da so javni zavodi že v začetku vsakega proračunskega leta seznanjeni z višino dodeljenih sredstev in so se dolžni pri pripravi finančnih načrtov in programov dela uskladiti na to višino.

"V kolikor se ob koncu leta izkaže negativno poslovanje, je to praviloma posledica neustreznih poslovnih odločitev ali nerealnega načrtovanja," so pojasnili že v začetku aprila.