STA, 23. 1. 2015

Strateški načrt CD za 2015-2019 ambiciozen, a na realnih temeljih

Svet Cankarjevega doma je na včerajšnji seji dal soglasje k strateškemu načrtu CD za obdobje 2015-2019. Načrt po besedah predsednika sveta Aleša Čerina temelji na realnih predpostavkah, poleg tega je dovolj ambiciozen. Kot pozitivno je izpostavil, da bo pri prireditvah javne službe merilo kakovost in ne kvantiteta.

Foto: Nebojša Tejić STA

Kot je uvodoma dejala generalna direktorica CD Uršula Cetinski, se vedenje občinstva v zadnjih letih spreminja v skladu z razvojem novih tehnologij in zaradi gospodarske krize. V splošnem ljudje kupujejo manj vstopnic, pri nekaterih bolj privlačnih prireditvah, kot je denimo Liffe, pa se je prodaja povečala.

Tako javni kulturni program kot dejavnost na trgu se soočata z močno konkurenco, pestijo pa jih tudi nekatere infrastrukturne težave, med njimi problem parkiranja za obiskovalce prireditev v CD.

Kljub vsemu si v prihodnjem obdobju želijo, kot so zapisali v strateškem načrtu, letno privabiti najmanj 300.000 obiskovalcev na prireditve v javnem kulturnem programu in najmanj 120.000 v dejavnosti na trgu. Ker delujejo v negotovih pogojih - zmanjševanje sredstev za javni kulturni program, zmanjševanje števila zaposlenih, vedno manj je sponzorskih sredstev, so si, kot je poudarila direktorica, v dokumentu zastavili realne cilje, ki pa jih bodo skušali preseči.

V javnem kulturnem programu letno načrtujejo 1055 do 1100 prireditev. Kot je poudarila Uršula Cetinski, bo poudarek na kakovosti prireditev in ne na njihovi številčnosti.

Kot zelo pomembno v naslednjem obdobju je izpostavila skrb za obiskovalce, ki jim ni več pomembna le kakovostna kulturna prireditev, ampak tudi druge storitve, od gostinske ponudbe do prijazne hostesne službe.

Kot prednost CD je izpostavila, da so pod eno streho združene različne zvrsti umetnosti, zato si bodo prizadevali za tesnejše povezovanje med njimi, čim bolj pa se bodo skušali povezovati tudi z drugimi sorodnimi institucijami.

Na višjo raven želijo dvigniti Jazz festival Ljubljana ter spodbuditi ljubljansko mestno občino k tesnejšemu sodelovanju pri treh festivalih - poleg jazz festivala še pri festivalu Liffe in Festivalu dokumentarnega filma, ki ga želijo okrepiti.

Na področju gledališča in sodobnega plesa bo poudarek na gostovanju velikih predstavah iz tujine. Manjše prestave so za CD dražje, poleg tega oder Gallusove dvorane omogoča možnosti, ki jih druga prizorišča po Sloveniji nimajo.

Na področju druge glasbe, ki združuje Glasbe sveta, jazz in popularno glasbo, je v Ljubljani velika konkurenca, zato bodo to polje še dobro premislili, je napovedala direktorica.

Na področju investicijsko-vzdrževalne dejavnosti po uspešnih prenovah Velike sprejemne dvorane, Kluba CD in obeh preddverij načrtujejo posodobitev in nadgradnjo odrov, sistemov in tehnološke opreme.

Po besedah člana sveta Andraža Pöschla je v strateškem načrtu opazna želja po spremembah. Članica sveta Tatjana Ažman, ki v dokumentu prav tako prepoznava novo energijo, pa je med drugim poudarila skrb za staro občinstvo, na katerega se v zadnjem času ob pridobivanju novega občinstva pozablja.

Strateški načrt CD za obdobje 2015-2019 je včeraj potrdil tudi strokovni svet CD.