STA, 29. 1. 2014

SSG še vedno brez umetniškega vodje

V ponedeljek bi se morala sestati skupščina ustanoviteljev SSG Trst, to so SKGZ, SSO, Društvo slovensko gledališče, dežela Furlanija-Julijska krajina, pokrajina Trst in občina Trst, vendar je bila odpovedana. Na njej bi morali izvoliti nov upravni svet SSG, saj bo trenutnemu februarja prenehal mandat.
:
:

Upravni svet teatra je sicer že oktobra lani objavil razpis za mesto umetniškega koordinatorja SSG, ker se je Koloinijevi pogodba iztekla zadnji dan leta 2013. Na razpis se je prijavilo pet kandidatov, ki so novembra lani opravili tudi pogovor. Vendar pa je zatem, kot so sporočili iz gledališča, ena izmed članic skupščine SSG pozvala upravni svet, naj zaradi skorajšnjega izteka svojega mandata imenovanje novega umetniškega koordinatorja prepusti naslednji sestavi, čemur je upravni svet tudi pritrdil.

Kot so povedali v gledališču, je skupščina ustanoviteljev, ki bo na dnevnem redu imela imenovanje novega upravnega sveta, zdaj predvidena za torek, 4. februarja. Svet, ki bi odločal o novem umetniškem koordinatorju, bi se tako lahko sestal že naslednji dan. V vsakem primeru bo izbira umetniškega vodje povsem njegova: lahko se bo vezal na že izpeljani razpis ali pa objavil novega, kajti pogoji izbire v statutu niso določeni, je pojasnila vodja računovodstva Barbara Briščik.

Diana Koloini je SSG Trst umetniško usmerjala 15 mesecev. Bila je ena od sedmih umetniških vodij, ki so se v gledališču zamenjali v zadnjih petih letih.