SMG, 12. 12. 2017

Sporočilo za javnost: Izjava v zvezi z odzivi na predstavo Slovenska popevka

Objavljamo sporočilo za javnost vodstva Slovenskega mladinskega gledališča:
:
:
Foto: Nejc Saje
Foto: Nejc Saje
Foto: Nejc Saje
Foto: Nejc Saje
Foto: Nejc Saje
Foto: Nejc Saje
Foto: Nejc Saje
Foto: Nejc Saje
Foto: Nejc Saje
Foto: Nejc Saje

Gledališki koncert Slovenska popevka je nastal v koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča in CUDV Dolfke Boštjančič, Draga. V njem sodelujejo uporabniki omenjenega centra, ki so skupaj z ansamblom Mladinskega z velikim veseljem in kreativno energijo ustvarili predstavo na podlagi besedil za popevke in druge poezije Gregorja Strniše.

Po premieri in prvih kritikah so sledili burni odzivi v medijih in na družbenih omrežjih. Menimo, da je razprava, ki se je sprožila, izjemno pomembna, saj smo uporabnikom centra v Dragi tako omogočili še večjo vidnost in s tem pravzaprav izpolnili najpomembnejši cilj omenjenega projekta – usmeriti pozornost javnosti k njihovemu položaju in težavam.

Hkrati pa menimo, da so neposredni (in osebni) napadi na gledališke kritike, do katerih je med to razpravo kar nekajkrat prišlo, nesprejemljivi. Naša naloga je, da ustvarjamo predstave, naloga kritikov pa, da se nanje odzovejo in o gledaliških projektih podajo svoje mnenje in stališče. Zato pozivamo sodelavce, gledališko in strokovno javnost ter gledalce, naj se omenjeni napadi prenehajo. Slovensko mladinsko gledališče je proti vsakršnemu sovražnemu govoru in prikriti agresiji, celo takrat, kadar so, kot se zdi, branjeni naši interesi. Naj ob tej priložnosti izrazimo tudi zaskrbljenost, saj bi ob nadaljevanju neprimerne polemike politične in profesionalne koristi vpletenih utegnile zasenčiti umetniško in družbeno vrednost projekta.

Na našem odru so v prvem planu uporabniki CUDV Dolfke Boštjančič in naj tako tudi ostane.

 

Vodstvo Slovenskega mladinskega gledališča
Tibor Mihelič Syed, direktor
Goran Injac, umetniški vodja