STA, 10. 2. 2014

Slovenci med kulturnimi prireditvami najraje izbirajo gledališče

V zadnjem letu si je skoraj polovica Slovencev ogledala gledališko predstavo, medtem ko so razstave pritegnile okoli 30 odstotkov ljudi. Po podatkih Mediane so priljubljeni tudi klasični koncerti in plesne predstave. Prireditev se raje udeležujejo ženske, najmanj pa se kulturno udejstvuje srednja generacija oziroma stari med 30 in 44 let.


Največ Slovencev oziroma kar 44 odstotkov gledališče obišče enkrat letno ali manjkrat, večkrat letno vanj zaide 14,5 odstotka Slovencev. Enkrat na mesec gledališče obišče tri odstotke slovenske populacije. Gledališke predstave po televiziji rado spremlja 20,8 odstotka Slovencev, o njih pa v časopisih in revijah prebira 15,9 odstotka Slovencev.

V zadnjem letu je dobra petina Slovencev obiskala kraj zgodovinskega pomena. Sledijo muzeji, ki so v tem obdobju pritegnili 19,3 odstotka Slovencev, in umetniške galerije z obiskom osmih odstotkov Slovencev. Obiskovalci krajev zgodovinskega pomena in galerije so privabili predvsem starejše - stare med 65 in 70 let, muzeje pa so največkrat obiskali mladi, stari med 15 in 29 let. Najmanj zanimanja za omenjene kraje so izkazali stari od 30 do 44 let.

Koncerta klasične glasbe ali recitala se je v zadnjem letu udeležilo 23,4 odstotka Slovencev. Na televiziji si klasični koncert ogleda 18,4 odstotka Slovencev, v časopisih in revijah pa o njih prebira osem odstotkov Slovencev.

Plesno predstavo si je v zadnjem letu ogledalo skoraj 23 odstotkov Slovencev. Večkrat letno si plesne predstave ogleda le dobrih šest odstotkov. Televizijske prenose plesnih predstav rado spremlja 25,6 odstotka Slovencev, v časopisih in revijah pa 7,4 odstotka.

Opero je v zadnjem letu obiskalo dobrih 19 odstotkov Slovencev. Operne predstave po televiziji spremlja okoli 12 odstotkov Slovencev, medtem ko v časopisu ali reviji prebira prispevke o operi skoraj devet odstotkov Slovencev. Baletno predstavo si je v obdobju enega leta ogledalo 14,6 odstotka Slovencev, tistih, ki jo obiščejo večkrat letno, je manj kot dva odstotka.

Vse omenjene kulturne prireditve in predstave v večji meri zanimajo ženske kot moške. Moške še najbolj pritegne gledališče (34,5 odstotka), najmanj pa balet (26,7 odstotka). Edino filmi so tisti, ki se jim v povsem enaki meri posvetijo tako moški kot ženske.

Tudi knjige raje prebira nežnejši spol. Na vprašanje, ali so v zadnjem mesecu prebrali kakšno knjigo, je pritrdilno odgovorilo 63 odstotkov žensk in 37 odstotkov moških. Med tistimi, ki so v zadnjem mesecu prebrali kakšno knjigo, je največ mladih med 15. in 30. letom (30,9 odstotka). Tudi branju posvetijo najmanj časa Slovenci, stari med 30 in 44 let.

V raziskavo Mediana TGI Slovenija je bilo zajetih 4.037 ljudi, starih med 15 in 75 let, so sporočili z raziskovalne agencije.