Maska in Cankarjev dom, 9. 9. 2010

Seminar sodobnih scenskih umetnosti X

Vabimo vas k vpisu v Seminar sodobnih scenskih umetnosti X, ki bo potekal pod naslovom: Kako misliti dispozitive v sodobni umetnosti?
:
:

foto Marcandrea

»Dispozitivi imajo za sestavine črte vidnosti, črte izjavljanja, silnice, črte subjektivacije, črte razpoke, črte rež, prelomnice, ki se vse prepletajo in zapletajo, ene druge prinašajo na dan ali jih v tem povzročajo, preko variacij ali celo mutacij ustroja.« (Deleuze)

Predavanja, delavnice, debate, svetovanje, raziskovanje z gostujočimi predavatelji in vodji delavnic: Rastko Močnik, Vlado Škafar, Gerald Raunig, Janez Janša, Tim Etchells, Adrian Heathfield, Rabih Mroué, Patrick Primavesi, Tomislav Medak, Bojana Kunst, Alice Chauchat.

Vpis v seminar sodobnih scenskih umetnost poteka do 30.9.2010 med 10.00 in 13.00 uro na Maski, Metelkov 6, Ljubljana ali na jasmina.založnik@maska.si.

Več informacij na: www.maska.si/simpozij