Maska in Cankarjev dom, 15. 11. 2010

Seminar sodobnih scenskih umetnosti: Dr. Josip Rastko Močnik

Maska in Cankarjev dom vas v okviru Refleksij sodobne umetnosti: Seminarja sodobnih scenskih umetnosti vljudno vabita na prvo javno predavanje: Dr. Josip Rastko Močnik, Dispozitiv: umetnostne prakse in revolucionarna praksa.
:
:

 

Predavanje bo komentiralo tole protislovje: na eni strani sodobna umetnost tako rekoč obsesivno kritizira sedanja razmerja gospostva, izkoriščevalske prakse itn. Na drugi strani sodobni kapitalizem vidi svojo rešitev v »kreativnih industrijah«, med katere prišteva tudi sodobno umetnost. Na eni strani obrobja estetskih praks nudijo eno izmed redkih zatočišč za radikalno teorijo – na drugi strani sta estetizacija in kulturalizacija eno najmogočnejših orožij sodobne reakcije.

Protislovje bomo poskusili analizirati s konceptom »estetskega dispozitiva« naše sodobnosti. Foucault je koncept dispozitiva vpeljal v polemiki proti, kakor se je izrazil, »totalitarnim teorijam«, za katere je navedel dva zgleda: psihoanalizo in marksizem. Foucaultovi dispozitivi so fleksibilne množice institucionalnih procedur, klasifikacij, razrezov, poimenovanj, doktrin, diskurzov in rabijo prakticiranju gospostva nad objektom, ki ga same vzpostavljajo (norost, bolezen, hudodelstvo, spolnost, zasvojenost itn.). Moč Foucaultovega koncepta je prav v tem: dispozitivi sami vzpostavljajo objekt, ki ga obvladujejo. A v tem je tudi šibkost koncepta: tam, kjer bi bilo pričakovati teorijo subjektivacije kot podreditve (assujetissement), ponudi zgolj nekoliko banalno teorijo konstitucije objekta vednosti. Dispozitiv naj bi konceptualiziral tisto, česar ne zmorejo zajeti juridične in marksistične teorije oblasti. Te so pregrobe, hkrati pa oboje temeljijo na ekonomskem umevanju oblasti: pri pravniškem umevanju je ekonomska menjava implicitni model, pri marksizmu je ekonomija eksplicitna podlaga in je oblast zgolj njena funkcija.

Pokazali bomo, da v sodobnem estetskem dispozitivu res delujeta pravna in ekonomska razsežnost – a tako, da zagotavljata subjektivacijo nosilk in nosilcev umetnostnih praks in s tem njihovo podreditev reprodukciji razmerij gospostva in izkoriščanja.

Dr. Josip Rastko Močnik je diplomiral leta 1968 na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz sociologije in svetovne književnosti z literarno teorijo. V letih 1968-1970 je bil časnikar, v letih 1969-1970 je bil na podiplomskem študiju na École pratique des hautes études en sciences sociales v Parizu, v letih 1973-1975 pa na École des hautes études en sciences sociales. Leta 1983 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani doktoriral iz sociologije. Od leta 1970 je zaposlen na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je od leta 1997 redni profesor sociologije kulture. Raziskuje na področjih teorije ideologije, teorije diskurzov, teoretske sociologije, teoretske psihoanalize, semiotike, epistemologije humanističnih in družbenih ved. Napisal je več deset strokovnih del in prevedel več strokovnih besedil iz angleščine in francoščine.

Predavanje bo danes, v ponedeljek, 15. oktobra 2010 ob 19.00 uri v Cankarjevem domu, predavalnica M3/4, Prešernova 10, Ljubljana.

Maska in Cankarjev dom, 9. 9. 2010
Seminar sodobnih scenskih umetnosti X