Maska, 16. 6. 2010

Samo Gosarič: Hodi performans

Predavanje/demonstracija je del daljšega projekta, »Hodi performans«, ki vključuje raziskavo in rekonstrukcijo hodečih perfomansov iz obdobja neoavantgarde (60-ih in 70-ih let) Jugovzhodne in Vzhodne Evrope, kjer je bila ta praksa zaradi različnih družbenih dejavnikov relativno pogosta.
:
:

foto Urška Boljkovac

Raziskava, ki je del magistrskega študija, in umetniška rekonstrukcija služita druga drugi kot vir in se medsebojno prepletata.

Raziskava je vezana na spremenjen koncept umetniškega dela, ki se pojavi v neoavantgardi, ko se avtor umakne iz središčne točke umetniškega dela, hkrati s tem pa postane umetnost pravzaprav način, kako gledamo umetniška dela, oziroma je sam način opazovanja tisti, ki vzpostavi nekaj kot umetniško. V ta horizont se vpisujejo različni performansi hoj kot režiranih situacij, v katerih umetniškost proizvede kontekst akcije, ne pa sama tehnična izvedba. Pri raziskavi posameznih hodečih performansov se bo avtor ukvarjal predvsem s postopki – kako so posamezne akcije delale s kontekstom – ter z različnimi diskurzi pomenjanja.

V predavanju/demonstraciji bo avtor predstavil in ob tem demonstriral šest hodečih performansov slovenske neo-avantgardne skupine OHO v njihovem kronološkem zaporedju (1965-70) in skozi njih razložil razumevanje umetniškega dela in umetniških postopkov, kot jih je skupina razvila skozi svoje faze (reizem, ludizem, procesualna umetnost, konceptualna umetnost). Ob predavanju/demonstraciji bo publika dobila kartice z navodili za izvajanje posameznih perfomansov. Ta so nastala iz dokumentov izvornih akcij kot rekonstrukcije možnega scenarija akcije v želji, da bi jih lahko vsakdo izvedel in tako na svoji koži izkusil ulično umetnost 60. In 70. let.

Raziskava, rekonstrukcija navodil, ponovna uprizoritev:  Samo Gosarič
Oblikovanje in ilustracija: Maglish Ma
Izvajalka v akciji »From the Underdog File«, maska, izvezen hrošč: Jelena Milovanović
Obleka Günterja Brusa: Aco
Foto: Urška Boljkovac
Video: roro
Prevod: Maja Lovrenov
Izvršna producentka: Tina Dobnik
Producent: Maska Ljubljana
Spletna stran: http://www.vimeo.com/samogosaric/

Kdaj: sreda, 16. 6.2010 ob 16.30
Kje: avditorij Moderne galerije, Tomšičeva 1, Ljubljana