STA, 2. 3. 2010

Rotovnik o krizi, ki je prepolovila sponzorska sredstva za kulturo

Svetovna gospodarska kriza je v minulem letu pokazala zobe na vseh področjih. Denarja je manj za vse, tudi za kulturo.
:
:

V primerjavi z letom 2008 so se sponzorska sredstva lani prepolovila, je v pogovoru za Krizno ogledalo STA  povedal direktor ljubljanskega Cankarjevega doma (CD) Mitja Rotovnik.

Zmanjšanje sponzorskih sredstev je po Rotovnikovih besedah za Cankarjev dom še posebej hud udarec, saj ima ta svojo finančno strukturo zasnovano tako, da mora čim več denarja zaslužiti na trgu, in sicer polovico, če odštejemo investicije.

Hud recesijski udarec so doživela tudi sredstva, namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju. V Cankarjevem domu zato trenutno z ministrstvom za kulturo delajo na tem, da bi izvedli štiriletni program posodabljanja Cankarjevega doma. Ta se je namreč v treh desetletjih zelo "obrabil" in postal na nekaterih točkah tehnološko zastarel. Tako sedaj čakajo na pogodbo z ministrstva, s katero bi dobili dodaten denar za ta namen.

V nasprotju s pričakovanji vodstva pa v Cankarjevem domu ni upadel prihodek od prodaje vstopnic. Tako so imeli v lanskem letu celo boljši obisk kulturno-umetniških prireditev kot prejšnja leta. Zasedenost dvoran je bila lani pri prodaji vstopnic 65-odstotna, kar je pomenilo porast za eno točko glede na leto pred tem. Omenjeni odstotek je po Rotovnikovih besedah glede na raven programa Cankarjevega doma visok.