ZDUS, 24. 12. 2020

Razpis za priznanja ZDUS 2020

Objavljena je vsebina razpisov Združenja dramskih umetnikov Slovenije za igralska in neigralska priznanja. Rok za oddajo predlogov je 22. januar 2021.
:
:

Predloge, poslane priporočeno po pošti, pošljite na naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana.

Kandidate za nagrade predlagajo enote ZDUS oziroma posamezni člani/ice ZDUS. Po navedenem roku poslani predlogi se ne bodo upoštevali. Komisija bo izločila tudi predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve.

Z oddajo predloga na ta razpis predlagatelj sprejema razpisne pogoje.

Besedilo razpisov:
- Razpis za igralska priznanja ZDUS
- Razpis za neigralska priznanja ZDUS

ZDUS