ZDUS, 24. 12. 2020

Razpis za priznanja ZDUS 2020

Objavljena je vsebina razpisov Združenja dramskih umetnikov Slovenije za igralska in neigralska priznanja. Rok za oddajo predlogov je 22. januar 2021.

Predloge, poslane priporočeno po pošti, pošljite na naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana.

Kandidate za nagrade predlagajo enote ZDUS oziroma posamezni člani/ice ZDUS. Po navedenem roku poslani predlogi se ne bodo upoštevali. Komisija bo izločila tudi predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve.

Z oddajo predloga na ta razpis predlagatelj sprejema razpisne pogoje.

Besedilo razpisov:
- Razpis za igralska priznanja ZDUS
- Razpis za neigralska priznanja ZDUS

ZDUS