ZDUS, 19. 12. 2018

Razpis za priznanja ZDUS 2018

Objavljamo vsebino razpisov Združenja dramskih umetnikov Slovenije za igralska in neigralska priznanja. Rok za oddajo predlogov je 20. januar 2018.
:
:

1. Razpis za zbiranje predlogov za igralsko nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Duša Počkaj« za dveletno obdobje in za zbiranje predlogov za igralsko nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Marija Vera« za življenjsko delo

Nagrado ZDUS »Duša Počkaj« lahko prejme le član/ca ZDUS in se podeljuje ne glede na velikost vloge, vendar s posebnim poudarkom na oblikovanju vidnih igralski dosežkov. Nagrado ZDUS »Marija Vera« lahko prejme le član/članica ZDUS, ki je nastopal/a vsaj 25 (petindvajset) let.

Nagrada ZDUS »Duša Počkaj« se podeljuje za igralske umetniške dosežke uprizorjene v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2018. Nagrada ZDUS »Marija Vera« pa za življenjsko delo.

Vsak predlagatelj, član ZDUS-a, lahko komisiji za priznanja najkasneje do 20. januarja 2019 po elektronski pošti s povratnico ali s priporočeno pošiljko pošlje največ en predlog za življenjsko delo in največ po dva predloga za umetniške dosežke v dveletnem obdobju z obrazložitvijo in s posnetkom predstav. Posnetke je treba poslati elektronsko (povezava do serverja, z odjemalnikom datotek idr.) ali izjemoma fizično na USB-ključku. Dokumentov, poslanih po redni pošti, IO ZDUS ne vrača. Na poštni ovojnici ali v zadevi e-poštnega sporočila mora biti jasno izpisano »nagrade ZDUS«. Predlogi, poslani po določenem roku, ne bodo upoštevani. Predlog s povezavo do Mestni trg 17, 1000 Ljubljana priznanja@zdus.si 2 posnetka predstave pošljete na e-naslov priznanja@zdus.si Na ta e-naslov lahko pošljete tudi povezavo za deljenje datotek ali dostop do spletne strani za ogled videov. ZDUS se zavezuje k spoštovanju avtorskih pravic in ne bo posredoval posnetkov nepooblaščenim osebam ali jih javno objavil.

Predloge poslane po pošti pošljite na naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana. Na ovojnici na bo jasno viden tudi pripis »Ne odpiraj«. Kandidate za nagrade predlagajo enote ZDUS oz. posamezni člani/članice ZDUS. Po navedenem roku poslani predlogi se ne bodo upoštevali. Komisija bo izločila tudi predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve in zahtevanih prilog.

2. Razpis za zbiranje predlogov za nagrado ZDUS »Polde Bibič«

in

razpis za zbiranje predlogov za nagrado ZDUS »Marko Slodnjak«

Nagrado ZDUS »Polde Bibič« za življenjsko delo lahko prejme član/članica, ki na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, lutkovnih, radiofonskih, glasbenih, novomedijskih stvaritev itd. deluje več kot 25 let.

Nagrado ZDUS »Marko Slodnjak« lahko prejme član/članica za umetniške stvaritve na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, lutkovnih, radiofonskih, glasbenih, novomedijskih stvaritev itd., ki so bili doseženi od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2018.

Vsak predlagatelj lahko IO ZDUS najkasneje do 20. januarja 2019 s priporočeno pošto ali po elektronski pošti s povratnico pošlje največ en predlog za življenjsko delo in največ po dva predloga za umetniške dosežke v dveletnem obdobju z obrazložitvijo in Mestni trg 17, 1000 Ljubljana priznanja@zdus.si 2 posnetki predstav ali drugimi prilogami. Posnetke oz. priloge je treba poslati elektronsko (povezava do serverja, z odjemalnikom datotek idr.) ali izjemoma fizično na USB-ključku. Dokumentov, poslanih po redni pošti, IO ZDUS ne vrača. Na poštni ovojnici ali v zadevi e-poštnega sporočila mora biti jasno izpisano »nagrade ZDUS«. Predlogi, poslani po določenem roku, ne bodo upoštevani. Predlog s povezavo do posnetka predstave, performansa, skic, radijske igre, multimedijske razstave idr. pošljete na e-naslov priznanja@zdus.si Na ta e-naslov lahko pošljete tudi povezavo za deljenje datotek ali dostop do spletne strani za ogled videov. ZDUS se zavezuje k spoštovanju avtorskih pravic in ne bo posredoval gradiva nepooblaščenim osebam ali jih javno objavil.

Predloge poslane po pošti pošljite na naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana. Na ovojnici na bo jasno viden tudi pripis »Ne odpiraj«. Kandidate za nagrade predlagajo enote ZDUS oz. posamezni člani/članice ZDUS. Po navedenem roku poslani predlogi se ne bodo upoštevali. Komisija bo izločila tudi predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve.

ZDUS, Priznanja ZDUS