DSPS, 12. 6. 2012

Razpis za nagrado Ksenije Hribar

Razpis za nagrado Ksenije Hribar za izjemne dosežke na področju sodobnega plesa v Sloveniji, ki jo podeljuje Društvo za sodobni ples Slovenije.
:
:

foto Nada Žgank

Nagrada Ksenije Hribar je nagrada, namenjena ustvarjalcem na področju sodobnega plesa v Sloveniji, ki s svojo vrhunskostjo in inovanovativnostjo pomembno prispevajo h kakovosti in razvoju sodobnega plesa pri nas. Namen nagrade je spodbujati celostni razvoj področja sodobnega plesa (nagrada se podeljuje plesalcem, koreografom, plesnim pedagogom, kritikom, producentom, oblikvalcem svetlobe in oblikovalcem zvoka na področju sodobnega plesa), motivirati talentirane mlade ustvarjalce kot tudi nagraditi dolgoletno življenjsko delo posameznikov, ki so s svojo umetniško, pedagoško oziroma teoretsko dejavnostjo zaznamovali naš prostor.

Priznanje prejmejo ustvarjalci za dosežke v slovenskem kulturnem prostoru. Za pridobitev nagrade Ksenije Hribar ni starostnih, nacionalnih ali državljanskih omejitev. Dobitniki priznanja so lahko posamezniki ali skupine. Članstvo v DSPS ni pogoj.

Nagrada obsega pisno utemeljitev strokovne žirije, plaketo in enoletno brezplačno članstvo v DSPS.

Kandidate za posamezne kategorije nagrade Ksenije Hribar lahko predlagajo kulturne ustanove, društva ali zavodi, ki delujejo na področju sodobnega plesa ali fizične osebe RS.
Izbor dobitnikov priznanja opravi posebna, najmanj tričlanska strokovna žirija, ki jo imenuje upravni odbor DSPS. Žirija upošteva vse predloge, ki prispejo na javni razpis, lahko pa jih dopolni tudi z lastnimi. Njene odločitve so dokončne in nepreklicne. Žirija je pri svojem delu povsem samostojna. Člani žirije nagrade ne morejo prejeti, prav tako ne skupine, katerih član je član žirije.

Žirija podeli vsako leto največ dve nagradi v vsaki kategoriji. Nagrada Ksenije Hribar se podeljuje v naslednjih kategorijah:
- najperspektivnejši mladi plesalec
- najperspektivnejši mladi koreograf
- najperspektivnejši mladi plesni producent
- plesalec leta
- koreograf leta
- plesni pedagog leta
- kritik leta na področju sodobnega plesa leta
- producent na področju sodobnega plesa leta
- oblikovalec svetlobe na področju sodobnega plesa leta
- oblikovalec scene na področju sodobnega plesa leta
- oblikovalec zvoka na področju sodobnega plesa leta
- nagrada za življenjsko delo

Prijava za nagrado mora vsebovati:
- podatke o predlaganem posamezniku
- navedbo kategorije, za katero je posameznik predlagan
- strokovno utemeljitev predloga (ena A4 stran), ki je lahko dopolnjena z življenjepisom in z referencami predlaganega posameznika

Žirija bo upoštevala vse popolne prijave, ki bodo vsebovale vso dokumentacijo in strokovno utemeljitev ter bodo vključno do 30.7. 2012 prispeli na poštni naslov Društvo za sodobni ples Slovenije, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, z oznako "Prijava za nagrado Ksenije Hribarr ".


Bara Kolenc,
predsednica DSPS

Društvo za sodobni ples, Nagrada Ksenije Hribar