Radijski oder, 4. 7. 2022

Razpis Radijskega odra za izvirno radijsko igro

Ob letošnjem Večeru zvočnega gledališča Radijski oder razpisuje nagradni natečaj za izvirno radijsko igro, ki ga prireja v spomin na dolgoletno igralko in režiserko Marjano Prepeluh.

Foto: Pixabay

Pogoji natečaja:

  • radijska igra mora biti izvirna in še neobjavljena,
  • radijska igra naj bo komedija,
  • dolžina radijske igre naj ne preseže 50 minut,
  • vsak avtor lahko na ta natečaj pošlje največ tri svoje izvirne in še neobjavljene radijske igre.

Svoje radijske igre mora avtor poslati najpozneje do 30. 9. 2022 na naslednji način:

1) s priporočeno pošto na naslov: Radijski oder, Ul. Donizetti 3, 34123 Trst. V ovojnici mora biti radijska igra, poleg nje pa še zaprta kuverta z naslednjimi avtorjevimi podatki: ime in priimek avtorja, naslov bivališča, telefon ali mobilni telefon, elektronski naslov in šifra;

2) ali po elektronski pošti na naslov: radijski.oder@legalmail.it. V tem primeru mora elektronsko sporočilo vsebovati dva dokumenta v obliki pdf: v enem mora biti besedilo radijske igre, v drugem zgoraj navedeni podatki avtorja s šifro. 

Predvidene nagrade so:

1. nagrada - 1.000,00 evrov,
2. nagrada - 800,00 evrov,
3. nagrada - 500,00 evrov.

Komisija bo zmagovalce razglasila na javnem kulturnem dogodku. Udeležba na tem natečaju predvideva soglasje avtorja za realizacijo in objavo izvirne radijske igre.

Radijski oder