Radijski oder iz Trsta, 19. 2. 2024

Razpis za izvirno radijsko igro

Ob 10. obletnici smrti dolgoletne igralke in režiserke Marjane Prepeluh razpisuje Radijski oder iz Trsta nagradni natečaj za izvirno radijsko igro.
:
:

Foto: Pixabay

Pogoji natečaja:

  • radijska igra mora biti izvirna in še neobjavljena,
  • tema in žanr radijske igre sta prosta,
  • dolžina radijske igre naj ne preseže 50 minut,
  • vsak avtor lahko na ta natečaj pošlje največ tri svoje izvirne in še neobjavljene radijske igre.

Svoje radijske igre mora avtor poslati najkasneje do 31. 5. 2024 na sledeči način:

  1. s priporočeno pošto na naslov: Radijski oder, ul.Donizetti 3, 34123 Trst. V ovojnici mora biti radijska igra, poleg nje pa še zaprta kuverta s sledečimi avtorjevimi podatki: ime in priimek avtorja, naslov bivališča, telefon ali mobilni telefon, elektronski naslov in šifra.
  2. ali preko elektronske pošte na naslov: razpis.ro@gmail.com. V tem primeru mora elektronsko sporočilo vsebovati dva pdf-dokumenta: v enem je besedilo radijske igre in šifra, v drugem zgoraj navedeni podatki avtorja s šifro.

Predvidene nagrade so:

1. nagrada - 1.000,00 eurov
2. nagrada - 800,00 eurov
3. nagrada - 500,00 eurov

Komisija bo zmagovalce razglasila na javnem kulturnem dogodku.

Udeležba na tem natečaju predvideva tudi soglasje avtorja za realizacijo in objavo izvirne radijske igre.

Radijski oder