Lutkovno gledališče Maribor, 21. 4. 2016

Razpis za izvajanje družinskih programskih vsebin v Avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor

Lutkovno gledališče Maribor objavlja razpis za izvajanje družinskih programskih vsebin v Avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor v času od 11. 7. 2016 do 5. 8. 2016.

Avditorij / Foto: Boštjan Lah

I. NAMEN IN CILJ RAZPISA
Namen in cilj razpisa je obogatitev programov z družinskimi vsebinami v odprtem Avditoriju LGM v poletnem času. Avditorij s 522 sedeži in z odrom v izmeri 11,6 m x 8 m ponuja veliko možnosti za izvajanje različnih vsebin: poleg lutkovnih predstav tudi gledaliških in plesnih, glasbenih koncertov ter filmskih projekcij, hkrati pa mogočen hrast pod avditorijem v poletnih mesecih ustvarja prijetno senco za izvajanje ustvarjalnih delavnic in raznovrstnih izobraževanj.

II. VSEBINSKE PODROBNOSTI RAZPISA
Lutkovno gledališče Maribor želi z razpisom obogatiti program v Avditoriju času od 11. 7. do 5. 8. 2016, zato vabi k sodelovanju nevladne in zasebne organizacije ter javne zavode, ki bi lahko s svojimi programi izvajali družinske vsebine. Ob izvajanju programov je možna tudi uporaba gostinskega točilnega pulta, ki se nahaja pod tribuno za obiskovalce.

III. PRIJAVA
Prijava na razpis mora vsebovati:

  • naziv in sedež prijavitelja
  • dokazilo o statusno-organizacijski obliki predlagatelja (npr. društvo, društvo v javnem interesu, javni zavod, zasebni zavod, fizična oseba, samozaposlen idr.)
  • podatke o kontaktni osebi prijavitelja: telefon, mobilni telefon, elektronski naslov
  • ime in priimek odgovorne osebe
  • predlog programskih vsebin in točen opis dogodkov, ki bi jih prijavitelj izvajal v Avditoriju v razpisanem časovnem obdobju

IV. RAZPISNA KOMISIJA
Katarina Klančnik Kocutar, programska sodelavka
Mojca Redjko, v. d. direktorice
Nina Arsenovič, producentka

V. ROK ZA PRIJAVE
Rok za prijave je 10. 5. 2016.

VI. OBVESTILO O REZULTATIH
Komisija bo podala svoje mnenje in izbor do 20. 5. 2016.

VII. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Dodatne informacije so na voljo pri Nini Arsenovič na e-naslovu produkcija@lg-mb.si.

LGMB

Lutkovno gledališče Maribor, 3. 2. 2016
Razstava lutk in skic ustvarjalke Agate Freyer
Lutkovno gledališče Maribor, 28. 10. 2016
Malo pobalinskosti nikomur ne škodi
Lutkovno gledališče Maribor, 4. 2. 2011
Prešerni drobižki