JSKD, 11. 1. 2013

Razpis OPUS 1 za mlade plesne ustvarjalce

Vabljeni k prijavi na 21. mednarodno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2013, ki bo v soboto, 8. junija 2013 ob 17.00 uri v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju.
:
:
Foto: Janez Eržen
Foto: Janez Eržen
Foto: Janez Eržen
Foto: Janez Eržen
Foto: Janez Eržen
Foto: Janez Eržen
Foto: Janez Eržen
Foto: Janez Eržen
Foto: Janez Eržen

Namen prireditve OPUS 1 je razvijanje ustvarjalnosti in ne tekmovalnosti mladih plesalcev.

K prijavi vabimo plesalke in plesalce (v naprej navajamo vse v moškem spolu, vendar velja vse za oba spola!) z ustvarjalno žilico, rojene med leti 1989 in 2004, ki bodo pripravili:
•    avtorski soloples (avtorstvo in izvedba v eni osebi)
•    koreografijo za enega ali za dva plesalca
•    skupinsko delo – duet

TEMA: VSI MARŠ NA PLES! / Ples in upor
Vsakoletne teme naj bi mlade plesalce spodbudile v kritična razmišljanja o posameznih vprašanjih ter jim predstavljale povod za spoznavanje, raziskavo in študij določenih vsebin in avtorjev / umetnikov. Letošnja tema sledi aktualnim družbenim dogajanjem ter povezuje ples in upor.

Starostne skupine, dolžine miniatur:

  • Skupina A1 (rojeni 2003-2004), največ 2 minuti
  • Skupina A2 (rojeni 2001-2002), največ 2 minuti
  • Skupina B (rojeni 1997-2000), največ 2,5 minute
  • Skupina C (rojeni 1989-1996), največ 3,5 minut


Žirija je mednarodna in jo sestavljajo trije priznani strokovnjaki s plesnega področja.

Nagrade bodo podeljene za najboljšo miniaturo, najboljšo idejo in najboljšo plesno izvedbo v vseh starostnih skupinah (A1, A2, B in C).

Prijavnina znaša 30 € za posamezno plesno miniaturo. Položnico bo organizator (JSKD) poslal po prejetju prijave. S plačano prijavnino je prijava potrjena.

Rok za prijavo je 29. marec 2013!
Prijava mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, za »OPUS 1«, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000 Ljubljana, do 29. marca 2013 oz. najpozneje ta dan oddana po pošti. Opozarjamo, da bo udeležba mogoča le, če bodo pravilno izpolnjene prijavnice s priloženim opisom koncepta miniature prispele pravočasno in če bo prijavnina 30 € za posamezno miniaturo na podlagi prejetega predračuna plačana v roku - v 8 dneh po prejetju predračuna/položnice.

Izbor za tekmovanje bo potekal v soboto, 13. aprila 2013 v Španskih borcih v Ljubljani, Zaloška cesta 61, Ljubljana in bo za vsako starostno skupino ločen:

  • Skupina A1: sobota, 13. april 2013 ob 10.00
  • Skupina A2: sobota, 13. april 2013 ob 12.00
  • Skupina B: sobota, 13. april 2013 ob 16.00
  • Skupina C: sobota, 13. april 2013 ob 19.00


Rezultati izbora bodo objavljen na http://www.jskd.si najkasneje 8. maja 2013. Vsi izbrani bodo o izboru tudi osebno obveščeni.

***
Kratko navodilo mentorjem in mladim plesalcem/ustvarjalcem:

Leta 1953 je Živa Kraigher v ljubljanski SNG Drami nastopila z avtorsko solo plesno študijo Upor, izpovedjo o doživljanju NOB, lansko leto pa je Leja Jurišić ustvarila predstavo Balet upora. Zadnje mesece smo tudi v Sloveniji priče vse številnejšim uporom in protestom, ki že nekaj časa preplavljalo evropska mesta. Zdi se, da je upor v zraku, sodobni ples pa je z idejo upora že od nekdaj povezan. Pojav sodobnega plesa se pogosto interpretira kot upor baletu in tradicionalnim načinom uporabe giba na odru. Nedvomno sodobni ples s svojo neukrotljivostjo aktivno raziskuje in premišljuje o drugačnih oblikah giba in zaradi tega ga lahko brez težav povežemo s pojmom upora. Poleg tega sodobni ples nikdar ni obstajal izven družbenih dogajanj in sprememb.

Predpisane teme se lahko lotimo tako, da se sprašujemo, kaj sploh je upor posameznika ali skupine, zakaj se ljudje že od nekdaj upirajo, zakaj se danes upirati, komu, na kakšen način se upirati…na kakšen način se upreti skozi plesni medij…

Lahko pa se teme lotimo skozi raziskavo telesno fizičnih lastnosti upora (po fizikalni definiciji je sila upora nekonservativna sila, ki deluje na telo v gibanju). V katerih okoliščinah je telo v gibanju najbolj podvrženo uporu? Tako bomo lahko temo približali tudi mlajšim plesalcem. Vsekakor se pa tudi otroci zelo zgodaj upirajo različnim avtoritetam in tako bo možnosti za ustvarjanje, ne glede na starost, veliko.

Obvezen del ustvarjalnega procesa naj bo tudi prevajanje vaših idej in postopkov v besede. Kot vsako leto morate tudi tokrat prijavi priložiti opis vašega procesa dela ( literarno izhodišče, misli, ideje, postopki, odločitve...). Razmišljajte in delajte na tem z namenom, da se resnično poglobite v proces nastajanja vaše miniature.

Mentorji se o temi z mladimi pogovarjajte, sicer pa naj bodo mladi v oblikovanju ideje in miniature avtonomni in ustvarjalni. Z mlajšimi plesalci se mentorji več pogovarjajte in jim temo približajte na njihovi starosti primeren način.

Naloga mentorja v razvoju miniature je svetovanje, vodenje in usmerjanje otroka/mladostnika v oblikovanju ideje, plesnega izraza in samostojnega koreografskega dela.

Razpisana tema naj bi vsem ustvarjalcem, ne glede na starost, ponujala širok razpon možnosti / lahko je gibalna študija sile upora, lahko intimna izpoved, rekonstrukcija zgodovinskih dogodkov ali kritičen komentar aktualnih problemov v sodobni družbi. K temi pristopite z raziskovalnim zagonom in ustvarjalnim navdihom.

Ali kot je zapisala plesna teoretičarka in dramaturginja Jasmina Založnik: » Potrebujemo nove koreografije, samostojne koreografije, s katerimi bomo lahko plesali skozi življenje. Koreografije, s katerimi se bomo uprli vsem napovedanim rezom, vsem med vrsticami zapisanim apelom gospodarjev. Naslavljamo drugačno koreografijo. Koreografijo, ki se upira disciplini. Ko bi imel ples moč, da bi nagovoril celotno občestvo. Iz pasivnih konzumentov spektakla v aktivne in avtonomne koreografe! Koreografe boljšega življenja.«

Povezava: Več informacij in prijavnica

OPUS 1