STA, 31. 8. 2020

Raziskava o platformi Zlata paličica vzpodbuda za razvoj na področju kulturno-umetnostne vzgoje

Slovenski gledališki inštitut (Slogi) je objavil raziskavo Platforma Zlata paličica in kulturno-umetnostna vzgoja avtorice Brine Zoran, ki platformo predstavlja z vidika kulturno-umetnostne vzgoje in raziskuje njene univerzalne zmožnosti. Zlata paličica je referenčna baza za iskanje kakovostne gledališke produkcije za otroke in mladino.
:
:

"Pridobljeni rezultati so podlaga za razvoj spletne platforme Zlata paličica pa tudi pokazatelj, da je model celostno zasnovane spletne platforme, kakršna je Zlata paličica, primeren vzorec, po katerem bi se lahko razvijale podobne platforme tudi na drugih področjih kulturno-umetnostne vzgoje," je zapisala avtorica.

Pri Slogiju verjamejo, da je raziskava zanimiva za širši krog bralcev, ki jih zanimajo kultura, umetnost, kulturno-umetnostna vzgoja, kreativno partnerstvo in sodelovanje ter iskanje možnosti, orodij in pomagal za izbiro kakovostnih umetniških vsebin. Tako naj bo raziskava vzpodbuda za nadaljnje raziskovanje, povezovanje, sodelovanje in razvoj na področju kulturno-umetnostne vzgoje, so zapisali.

Spletna platforma Zlata paličica je referenčna baza za iskanje in prvo spoznavanje kakovostne gledališke produkcije za otroke in mladino, ki jo je izbrala in ocenila tričlanska strokovna komisija. Platforma je namenjena staršem, vzgojiteljem, učiteljem ter vsem, ki radi obiskujejo gledališče in želijo v gledališki svet vpeljati tudi odraščajoče občinstvo.

Platforma Zlata paličica je del projekta Gleda(l)išče, ki je nacionalni projekt kulturno-umetnostne vzgoje za povečanje gledališke pismenosti in ustvarjalnosti otrok, mladih in strokovnih delavcev, spodbujanje medpodročnih kreativnih partnerstev ter razvoj splošnih kompetenc na področju kulture. Projekt v formalno učno okolje vpeljuje neformalne, kreativne pristope za povečanje znanja o gledališču, uprizoritvenem procesu, dramatiki in dediščini gledališča, piše na spletni strani Slogija.

Nosilec in izvajalec projekta je Slogi, ki je tudi nacionalni koordinator kulturno-umetnostne vzgoje na gledališkem področju. Naložbo sofinancirata ministrstvo za kulturo in Evropska unija iz evropskega socialnega sklada.

SLOGI, Zlata paličica

Slovenski gledališki inštitut je bil ustanovljen 28. februarja 2014 in je pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja, ustanovljenega 29. novembra 1952. Oddelki muzeja se ukvarjajo z zbiranjem, hrambo, dokumentiranjem, raziskovanjem, strokovno obdelavo in predstavljanjem raznovrstnega gradiva, ki je pomembno za zgodovino slovenskega gledališča in uprizoritvenih umetnosti v širšem smislu.

Povezava: Vse novice v rubriki Dejavnosti gledališkega inštituta


Slovenski gledališki inštitut
Mestni trg  17, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: slogi@slogi.si
Tel: 01 241 58 00 / Faks: 01 241 58 16