STA, 25. 1. 2021

Ptujski mestni svet direktorju gledališča naložil sanacijo

Ptujski mestni svet se je na današnji redni seji najdlje zadržal pri obravnavi poročil o nadzorih, ki sta ju konec lanskega leta v tamkajšnjem mestnem gledališču opravila nadzorni odbor ptujske občine in notranja revizijska služba Skupne občinske uprave. Direktorju Petru Srpčiču so naložili, da pripravi sanacijski načrt in končno odzivno poročilo.
:
:

Foto: Gregor Mlakar

Občinski nadzorni odbor se bo po besedah predsednice Maje Majnik Bergahus do dokumentacije, ki jim jo je posredovalo gledališče, opredelil na naslednji seji, 3. februarja, takrat pa se bodo odločili tudi o nadaljnjih korakih.

Nadzorniki ptujske občine so pri reviziji finančnega poslovanja že jeseni opozorili, da zavod že nekaj let posluje slabo in mu grozi nelikvidnost. Zavod je med letoma 2015 in 2019 ustvaril 90.000 evrov izgube, samo leta 2019 skoraj 30.000.

Srpčič je danes pojasnil, da so se v hiši po pridobljenem poročilu lotili odprave nepravilnosti, sprejeti ukrepi pa naj bi že kazali pozitivne učinke, tako da so leto 2020 zaključili pozitivno. Sanacijski načrt nameravajo pripraviti na podlagi realnih izhodišč, se je pa zahvalil vodstvu mestne občine, ki se je tudi samo resno lotilo reševanja problematike.

"Dobro je, da smo lahko na različnih občinskih odborih izmenjali mnenja, še posebej pa, da si večina mestni svetnikov na Ptuju želi kakovostnega gledališča. Prav tako pa je dobro to, da je marsikdo ob razpravi začel razumeti, da takšni cilji zahtevajo tudi neke osnovne pogoje," pravi Srpčič.

Kot je dodal, ne beži pred odgovornostjo za nastale razmere, a so bile okoliščine zelo zahtevne, sami pa so si želeli čim bolj kakovostnega programa. Glede na aktualne razmere z epidemijo se bodo s sanacijo po njegovem mnenju ukvarjali še kar nekaj časa, saj so zanjo potrebni prihodki, ki pa jih je v trenutnih razmerah bolj malo.

"Niti centa proračunskega denarja nismo porabili nenamensko ali v nasprotju s predpisi, velikokrat pa smo se tudi v nemogočih razmerah trudili iskati najboljše mogoče rešitve. Res pa je, da nas je malo, zato je prihajalo tudi do napak, za katere prevzemam vso odgovornost, prav tako pa za njihovo odpravo," je še dejal direktor.

Čeprav je večina mestnih svetnikov v razpravi zavzela stališče, da ni potrebno "rezanje glav", so bili nekateri bolj kritični. Nenazadnje je odbor za okolje in prostor ob obravnavi gradiva predlagal, da naj direktor poskrbi za sanacijski program do konca marca, v nasprotnem primeru pa zahteva njegovo razrešitev.

Nekaj podobnega je predlagal tudi odbor za gospodarstvo, ki od sveta zavoda pričakuje, da bi v primeru, če nadzorni odbor ugotovi, da nepravilnosti ne bi bile odpravljene, v 60 dneh poda mnenje k predlogu o razrešitvi direktorja.

Direktor Srpčič je v odzivnem poročilu novembra lani zatrdil, da je takšno poslovanje posledica večletne sistemske podfinanciranosti njihovega delovanja, na kar so poleg težav pri vzdrževanju in upravljanju stavbe v letnih poročilih in komunikaciji z odgovornimi ves čas opozarjali.

Ob tem je celo dejal, da zavod posluje zelo dobro, saj v svojem programskem delovanju ustvarja znatne presežke prihodkov nad odhodki, kar pa ne zadošča za pokrivanje stroškov delovanja in dela.

Vendar nadzorniki po besedah predsednice niso izvedli revizije programskega dela zavoda, zato se do realizacije tega niso opredeljevali, pač pa so izvedli zgolj nadzor nad smotrnostjo porabe denarja.

Med očitki direktorju so bili neupravičen poslovni najem tovornega vozila, neizterjane najemnine s strani najemnika lokala v gledališki stavbi, nepravilnosti pri izplačevanju potnih stroškov in pri pokrivanju materialnih stroškov, pa tudi pri izplačevanju plač za sedem zaposlenih in direktorja, ki je vezan na štiriletni mandat. 

MGP