Sigledal, 21. 9. 2023

Psihodramski skupini na Kruščah vabita nove člane za sezono 2023/24

Na Kruščah bosta tudi v sezoni 2023/2024 organizirani redni mesečni psihodramski skupini, ena pod vodstvom Vladimirja Miloševića in Tomija Janežiča ter druga pod vodstvom Tomija Janežiča.
:
:

Foto: Arhiv Ustvarjalni center Krušče

Psihodrama je po vsem svetu znana in v stroki uveljavljena akcijska skupinska psihoterapevtska metoda, ki jo je razvil Jacob Levy Moreno. Njena osnovna lastnost je odrsko odigravanje notranjega sveta in življenjskih situacij posameznika. Član skupine, ki to želi, lahko pri tem razišče lastno doživljanje sedanjosti in preteklosti ter vizijo prihodnosti, situacije, ki so se zgodile (ali bi se lahko, pa se niso), izgovorjene in neizgovorjene misli in čustva, želje, fantazije, sanje. Lahko se sreča z ljudmi iz preteklosti, razreši in dokonča odnose, ki jih ni zmogel ali smel dokončati, odkriva lastne omejitve in potenciale, se srečuje s svojimi čustvi in se uči, kako svobodno izražati sebe. Nedostopni viri duševnosti in medosebnih odnosov postanejo dostopnejši zavedanju ter možnosti spremembe. Skoznjo se osvetlijo nejasni vzorci vedenja, razjasnjuje se narava odnosov, razkrivajo se resnične potrebe, kar vodi do boljšega razumevanja sebe in drugih

Udeležencem nudi podporo in varno okolje, v katerem trenirajo nove, učinkovitejše vloge in vedenje, pospešuje osebnostno rast, integracijo kognitivnega, emocionalnega in vedenjskega nivoja osebnosti, povečuje zavest, empatijo in socialne interakcije ter skupinsko kohezijo in produktivnost, primerna je za vzpostavljanje boljših komunikacijskih sposobnosti, zmanjšanje stresa, delo s travmami in drugimi duševnimi težavami.

Psihodrama vzpodbuja tudi ustvarjalno mišljenje, da bi posameznik prevzel iniciativo in našel ustrezen in dovolj dober odgovor na nove nepoznane situacije kot tudi na situacije, ki se ponavljajo. Izvaja jo lahko vsak odrasel posameznik ne glede na leta ali poklic, saj za psihodramo niso potrebne posebne igralske sposobnosti.

Levy Moreno je bil v svojem delovanju povezan tako s področjem psihologije (študiral je medicino in teologijo na Dunaju in bil Freudov sodobnik, navdahnjen z idejami Martina Bubra, filozofa dialoga) kot s področjem gledališča (ustanovil je gledališče spontanosti - Stegreif theater).

Psihiater dr. Vladimir Milošević (ECP), avtor knjige Psihodrama - Sprememba skozi akcijo, je izredno izkušen ter mednarodno uveljavljen psihodramski psihoterapevt, edukator in supervizor, ki v ustvarjalnem centru na Kruščah od leta 2008 vodi odlično sprejete delavnice in skupine psihodrame. Je eden ustanovnih članov Inštituta za psihodramo v Beogradu, več let pa je vodil tudi mednarodno psihodramsko edukacijo v Zagrebu, od leta 2018 tudi v Sloveniji (Slovensko društvo za psihodramo). Kot psihodramski edukator redno in uspešno sodeluje tudi v širšem mednarodnem prostoru, bogate izkušenje pa ima tudi s sodelovanjem v umetniških procesih.

Režiser Tomi Janežič (ECP) je univerzitetni profesor in psihodramski psihoterapevt, mednarodno uveljavljen strokovnjak na področju igre, ki se že več let ukvarja z aplikacijo psihodramskih tehnik v ustvarjalnih in umetniško-pedagoških procesih. Predaval in umetniško gostoval je v več kot dvajsetih državah po Evropi, v Rusiji in ZDA ter za svoje gledališko delo prejel štiri ducate v glavnem mednarodnih nagrad in priznanj. Umetniško vodi Studio za raziskavo umetnosti igre od leta 1996.

Tomi Janežič, Vladimir Milošević, Krušče, Ustvarjalni center Krušče

Sigledal, 11. 7. 2011
V slovo
Nuša Komplet, Sigledal, 26. 4. 2013
Včerajšnji žuri so jutrišnja prihodnost
Kaja Cencelj, Sigledal, 8. 12. 2010
Dvom – edino zagotovilo za živo ustvarjalnost