Društvo Asociacija, 24. 6. 2011

Proti krčenju sredstev v kulturi!

Spoštovana predsednik vlade Borut Pahor in minister Franc Križanič!
:
:


Ogorčeni smo nad načrtovano finančno projekcijo rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki za področje kulture, kot smo razumeli iz objavljenih projekcij, predvideva drastično zmanjšanje sredstev, in sicer v višini 38 milijonov evrov.

Ob tej novici se sprašujemo, ali slovenska vlada in ministrstvo za finance razumeta dimenzije in posledice tako drastičnega posega v živo kulturo. Sprašujemo se tudi, ali slovenska vlada razume, da je kultura integralni del sodobne družbe in izrazito raznolika gospodarska panoga s pozitivnimi in širokimi mikroekonomskimi ter socialnimi učinki. Kultura je javno dobro, podstat ustvarjalne in inovativne družbe, ki navdihuje razvoj sodobnih vrednot in ustvarja trajnostno življenjsko okolje. Krčenje sredstev za kulturo pomeni tudi krčenje sredstev nevladnim organizacijam – ki so že tako ali tako podhranjene –, kar neizbežno vodi v siromašenje ustvarjalne in kulturne raznolikosti ter državljanov, ki so na tem področju aktivni. Sprašujemo se, ali slovenska vlada sledi zgledu nestrpnih kolegov z Nizozemske, ki so vzdignili pogrom proti njihovim lastnim in zglednim kulturnim produkcijskim sistemom.

Soglasno nasprotujemo diskriminatornemu in neproporcionalno visokemu deležu zmanjšanja načrtovanih sredstev, ki drastično ogroža izvajanje kulturnih programov in socialno varnost ljudi, zlasti najranljivejše skupine – samozaposlenih v kulturi. Ne nazadnje je ogroženo tudi izvajanje projektov in programov, na katere nas vežejo pogodbene obveznosti z evropskimi partnerji! Zato smo se odločili, da vas pozovemo k razumnemu in uravnoteženemu ravnanju pri načrtovanih dodatnih varčevalnih ukrepih, ki jih nameravate sprejeti. Ne protestiramo proti rezom, temveč proti diskriminatornemu in neproporcionalnemu razporejanju finančnih bremen. Zakaj bi morala kultura nositi štirikrat večje breme kot ostali resorji?

Ker ne želimo ponavljati starih floskul o tem, kako je slovenska kultura temelj slovenske identitete v Evropi narodov in pomemben del evropske kulturne dediščine, vam sporočamo, da umetniki in nosilci kulture v Sloveniji tovrstnih zloveščih in kratkovidnih potez ne nameravamo sprejeti, saj vemo, da je kultura pomemben steber sodobne družbe in neprecenljivo javno dobro.

Pozivamo vas, da načrtovanega predloga razdelitve bremen, ki predvideva rez v višini 38 milijonov evrov za kulturo, ne sprejmete. Pozivamo vas k razumnemu ravnanju!

Podpis peticije: http://ljudmila.org/~asociacija/peticija/