Društvo Asociacija, 8. 2. 2012

Manifest Asociacije

Ob državnem kulturnem prazniku 2012
:
:

Vir: Youtube

1.    Država ni last strank, temveč je stvar državljanov.
2.    Demokracija se na volitvah ne konča, temveč se tam šele začne.
3.    Državljani ustvarjamo javni prostor, v katerem je kultura povezovalni del.
4.    Demokratičen proces odločanja mora biti participatoren in mora vključevati nas – ustvarjalce kulture.
5.    Ukinitev ministrstva za kulturo, ki je nepremišljena posledica strankarskega trgovanja, je napad na odprtost, svobodo in zdravje družbe, v kateri želimo živeti in ustvarjati.
6.    Odrivanje ustvarjalnosti in inovativnosti od razvojne paradigme vodi v družbo, ki bo zaprta, represivna in bolna.
7.    Kultura ni le stvar preteklosti, ampak predvsem sedanjosti in prihodnosti.
8.    Kulturo je treba razumeti v razliki med vrednostjo in vrednotami. Nasprotujemo mrtvemu seštevanju računov.
9.    Zato zahtevamo, da se ohrani samostojno ministrstvo za kulturo, ki zagotavlja simbolno in dejansko enakopravnost kulture v sodobni družbi.