Center kulture Španski borci, 31. 8. 2011

Projekt Postajam kreativen

Zavod EN-KNAP vabi na zaključno produkcijo projekta Postajam kreativen – Spoznavam zvok, svetlobo in oder. Projekt se ukvarja z usposabljanjem mlajše manjšinske populacije in priseljencev za splošne, svetlobne in tonske tehnike.
:
:

Gledaliških in plesnih predstav ali koncertov si brez tonskih, lučnih in scenskih tehnikov, ki pripravijo oder ter postavijo in usmerjajo luči in ozvočenje, običajno ne moremo zamisliti. Gre za razgibano delo, pri katerem tehniki sodelujejo z različnimi profili ljudi oziroma ustvarjalcev, spoznavajo nove kraje (na turnejah s predstavami oziroma koncerti) ter sodelujejo v ekipi.

Pri nas doslej ni bilo formalnega izobraževanja in usposabljanja za tovrstne tehnične poklice, ki zahtevajo 4. ali 5. stopnjo izobrazbe in specifična znanja ter so ključnega pomena pri umetniški produkciji. Kandidati zanje so bili zato prepuščeni lastni iznajdljivosti, poklic pa je postajal degradiran. Zavod EN-KNAP, upravitelj Centra kulture Španski borci, ki ima 18-letno tradicijo na področju uprizoritvenih umetnosti, je želel zapolniti to vrzel pri podpornem poklicu v umetniški produkciji.

Ob podpori Evropskega socialnega sklada je organiziral brezplačno usposabljanje »Postajam kreativen. Spoznavam zvok, svetlobo in oder« za vsa tri tehnična področja. Udeležili so se ga lahko kandidati, ki jih veseli delo tehnika v gledališču in drugih uprizoritvenih umetnostih. Prednost pri usposabljanju so imeli mlajši predstavniki različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljenskih populacij.

Od oktobra 2010 je mednarodna ekipa priznanih strokovnjakov – Markus Krohn, Milan Mohar, Vadim Fishkin, Andrej Hajdinjak, Jaka Šimenc, Luka Curk, Luka Umek, Jernej Guštin in ostali – udeležence vodila po praktičnih in teoretičnih vidikih zvočnega opremljanja, svetlobnega oblikovanja, videa, zakonitostih odra in scenografije ter med drugim prikazala, kako se razlikuje postavitev zvočne opreme ali svetlobnega oblikovanja za gledališko predstavo od koncerta ter kako v sodelovanju z oblikovalci zvoka, luči in scenografi tehnično pripraviti dogodek.

Udeleženci so med usposabljanjem v Centru kulture Španski borci lotili konkretnih nalog – že marca 2011 so kot tehniki sodelovali pri pripravi odra, tonski vaji in na samem koncertu skupin Horda grdih in Crazed Farmers.

Danes, 31. avgusta 2011 bodo ob strokovnem mentorstvu pripravili zaključno produkcijo – predstavo Ugriz avtorice Tine Janežič, ki so jo tehnično soustvarjali od zasnove projekta do predpremiere.

Fotografske utrinke z usposabljanja, ki so jih posneli slušatelji, si od 31. 8. lahko ogledate na razstavi v Kavarni in galeriji Internacionala (1. nadstropje Španskih borcev).

Udeleženci bodo za pridobljeno znanje po zaključku izobraževanja prejeli potrdilo o opravljenem usposabljanju, ki jim bo pomagalo pri kandidiranju za delo na tem področju.  Projekt POSTAJAM KREATIVEN delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«; prednostne usmeritve: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti.

****

Udeleženke in udeleženci o usposabljanju
»Prijetno sem bil presenečen nad tečajem, saj sem si sam že si želel nekaj podobnega za delo tonskega tehnika. Takega izobraževanja pa pri nas ni, v tujini so šolnine drage, omenjeni program Postajam kreativen pa je bil financiran iz evropskih sredstev in je bil za nas brezplačen, kar seveda pozdravljam.« (Matjaž)

»Predavanja so bila razumljiva vsem, kar se mi zdi pomembno, saj smo bili udeleženci različnih starosti, izobrazbe, različnih delovnih področij in tudi iz različnih okolij.  Pokrivala so različna področja gledaliških tehnik, tako da je vsak udeleženec tečaja našel nekaj zase.«  (Aleksandra)

»Znanje je uporabno tudi za vsakdanje življenje – postavitev zvočnega »surround« sistema, doma, na primer. Posebej zanimiva se mi je zdela predstavitev del vseh predavateljev, njihove izkušnje, potek dela in uspehi, sklenili pa smo tudi nove zveze in poznanstva na sceni!«  (Omar)

Center kulture Španski borci , 14. 10. 2010
Informativni dan za projekt "Postajam kreativen"
Center kulture Španski borci, 11. 9. 2013
Otvoritev nove sezone v Španskih borcih