SLOGI, 15. 4. 2021

Pri SLOGI izdan Priročnik za gledališko opismenjevanje

Slovenski gledališki inštitut je v okviru projekta Gleda(l)išče izdal priročnik Gledališče pod drobnogledom, ki je podstat za razvoj in krepitev kreativnega partnerstva med umetnostjo ter vzgojo in izobraževanjem, je spodbuda za pridobivanje novih znanj, veščin in kompetenc, je orodje za razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, je pomočnik na poti do vzgoje mladega kritičnega gledalca in ljubitelja gledališča.
:
:

V poglavjih izpod peresa poklicnih gledališčnic in gledališčnikov, pedagoginj in pedagogov, ki ustvarjajo uprizoritveno produkcijo, o njej pišejo in delajo z različnimi občinstvi, se poudarja sistematično spoznavanje kakovostne profesionalne gledališke produkcije za otroke in mlade, sodelovanje poklicnih gledaliških ustvarjalcev z vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter opisuje ustvarjalne in inovativne metode učenja o vseh vidikih gledališča.

Priročnik je namenjen predvsem strokovnim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, gledališkim pedagogom, mentorjem in ustvarjalcem, knjižničarjem ter drugim strokovnim delavcem v umetnosti in kulturi. Vsebina priročnika učitelje usmerja v izbiranje kakovostnih predstav, razvijanje gledališke pismenosti, vključevanje gledaliških izrazil v pouk, spodbuja pa tudi učenje s pomočjo umetnosti.

Poleg tega priročnik vsebuje tudi smernice za organiziranje in vodenje obiska gledališkega dogodka ter spodbudo za razumevanje sodobnih uprizoritvenih praks. Tudi starši in drugi ljubitelji gledališča bodo našli marsikaj uporabnega, kar lahko obogati njihove gledališke izkušnje. V priročniku so tudi informacije o spletnih mestih, na katerih so zbrane predstave in druge gledališke vsebine.

Priročnik je v celoti dostopen na tej povezavi.

SLOGI

Slovenski gledališki inštitut je bil ustanovljen 28. februarja 2014 in je pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja, ustanovljenega 29. novembra 1952. Oddelki muzeja se ukvarjajo z zbiranjem, hrambo, dokumentiranjem, raziskovanjem, strokovno obdelavo in predstavljanjem raznovrstnega gradiva, ki je pomembno za zgodovino slovenskega gledališča in uprizoritvenih umetnosti v širšem smislu.

Povezava: Vse novice v rubriki Dejavnosti gledališkega inštituta


Slovenski gledališki inštitut
Mestni trg  17, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: slogi@slogi.si
Tel: 01 241 58 00 / Faks: 01 241 58 16