SLOGI, 9. 1. 2016

Predstavitev nove publikacije SLOGI: Rob v središču

Slovenski gledališki inštitut vabi na predstavitev nove publikacije z naslovom Rob v središču: Izbrana poglavja o eksperimentalnem gledališču v Sloveniji 1955 – 1967, ki bo v torek, 12. januarja 2016, ob 11. uri v dvorani Slovenskega gledališkega inštituta (1. nadstropje, Mestni trg 17, Ljubljana).
:
:

Foto: SLOGI

Publikacijo, ki bo izšla v zbirki Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, bodo predstavili njen avtor mag. Primož Jesenko, urednik Gašper Malej ter Ivo Svetina.

Knjiga Rob v središču: Izbrana poglavja iz zgodovine eksperimentalnega gledališča v Sloveniji 1955–1967 izhaja iz spoznanja o prepletenosti institucionalne in zunajinstitucionalne dejavnosti v času razvoja slovenskega gledališča po letu 1950, ko se je to napajalo z ustvarjalnimi tokovi zunaj Slovenije oziroma Jugoslavije. V njej je prikazana dialektika razvojnih premen, ki jih niso napovedovala in uresničevala le gostovanja gledališč iz Evrope (ta so postala redna po letu 1955), pač pa tudi dejavnost agilnih posameznic in posameznikov, ki so s svojo razgledanostjo in nekonformno osebnostno naravnanostjo razmikali obzorje – in sicer z opozarjanjem na žanrske in slogovne pristope, ki so bili v tujini že uveljavljeni in kakršna sta bila gledališče v krogu ali vpeljevanje koreografiranega giba v odrski izraz.

»Jesenkova knjiga skozi zgodbe o umetniških organizmih eksperimentalnih gledališč Balbine Baranovič (Eksperimentalno gledališče, Mladinsko gledališče), Drage Ahačič (Gledališče ad hoc) in Odra 57, ob tem pa še drugih dejavnikov (Študentsko aktualno gledališče, Delavski oder, eksperiment v Drami, Stranski vhod Jurija Součka …), postaja tudi natančen vpogled v pomemben segment zgodovine slovenskega gledališča. Avtor oblikuje izostren in ploden teoretizirano-zgodovinski pogled na slovensko gledališče, kulturo in družbo tega obdobja, kot se je zrcalila skozi poskuse z eksperimentalnim gledališčem osrednjih protagonistov njegovih raziskav.« (dr. Tomaž Toporišič)

»Ob usmerjenosti v kontekst Jesenko posveti ustrezno pozornost tudi estetskim značilnostim eksperimentalnega gledališča, opozarja na tesno prepletenost estetike s prostorsko umeščenostjo  eksperimenta, utrdi razliko med avantgardnim in eksperimentalnim in v uvodu celo izdela priročno teorijo eksperimenta(lnega), ki mu je nato v pomoč pri presojanju tako eksperimentalnih pojavov oz. skupin kot njihovih manifestacij oz. predstav …« (dr. Blaž Lukan)

Primož Jesenko (*1975) je dramaturg, teatrolog in raziskovalec v Slovenskem gledališkem inštitutu. Magistriral je na AGRFT na Univerzi v Ljubljani; njegova študija Dramaturški koncepti v slovenskem gledališču 1950–1970 je izšla leta 2008; Svobodne roke, antologija teoretske misli o slovenskem gledališču (v souredništvu z B. Lukanom), pa leta 2012. Od 2004 je urednik za področje gledališča pri mesečniku Dialogi. Objavlja v teatroloških zbornikih in knjižnih izdajah (avtor spremne besede k slovenski izdaji opusa Sarah Kane, itn.). Sodeloval je v več raziskovalnih projektih (TACE – Occuppying Spaces: Eksperimentalno gledališče v Srednji Evropi; SGM; Uprizarjanje vizualnega, uprizarjanje življenja, Maska Ljubljana, ...) in pri mednarodnih kolokvijih, festivalih in razstavah (Exodos Ljubljana, 2006-2008; Performing Revolution, New York, 2009, cikel dogodkov ob dvajsetletnici skupine Needcompany Jana Lauwersa, itn.). V letih 2012 in 2013 je bil selektor Borštnikovega srečanja.

SLOGI