STA, 14. 2. 2013

Pri Gledališkem muzeju Slovenije izšli deli Andrijana Laha in Bogomile Kravos

.V Slovenskem gledališkem muzeju so izdali in danes predstavili novi knjigi: delo Andrijana Laha Slovenska dramatika z antično tematiko in knjigo Bogomile Kravos o Slovenskem amaterskem gledališču v Trstu med sezonama 1971/72 in 1976/77. Knjigi po besedah direktorja muzeja Ive Svetine sklepata obširnejše izdajanje del muzeja.
:
:

Lahovo delo Slovenska dramatika z antično tematiko po besedah Svetine prinaša zelo natančen pregled in opis slovenskih dramskih besedil od drame Orest Josipa Stritarja dalje.

Avtor je dejal, da v delu navaja 36 besedil, pri čemer načeloma ni vključeval rokopisov. Tako je denimo izpuščen dramski tekst Vladimirja Bartola Empedokles. Izjemi sta le Svetinova še nenatisnjena drama Ada Sapfo iz leta 2010 ter dramski tekst Andreja Inkreta Antigona, ki je nastal v istem letu, je pojasnil Lah.

Delo ponuja sprehod skozi slovenske dramatiko obarvano z antiko od druge polovice 19. stoletja dalje. Lah je vse dramske tekste z antično tematiko pred znamenito Antigono Dominika Smoleta označil za "drobiž", medtem ko je ta sprožila "pravi bum med dramatiki". "Tako imamo tudi Slovenci svoje Medeje, Antigone, Ojdipe, Odiseje in Prometeje," je pojasnil Lah.

Gibljivost in odprtost grškega mita, ki ni dogmatsko dodelan, po Lahovem mnenju omogočata tudi veliko raznolikost dramskih besedil. Poleg temeljnih antičnih junakov dramska dela prinašajo tudi zgodovinske like, kot sta Aleksander Veliki Vladimirja Kavčiča in Aleksander praznih rok Vitomila Zupana.

Knjiga Kravosove opisuje delovanje ljubiteljskega gledališča v Trstu (SAG) v prvi polovici 70. let minulega stoletja. Kot je povedal Svetina, je to obdobje, ko sta v matici delovala eksperimentalni gledališči Pekarna in Glej. Kljub temu, da je šlo za podoben tip teatra, se ljubljanski gledališčniki "v svoji samozadostnosti niso zanimali za tržaške", je spomnil Svetina.

Kravosova je povedala, da je knjigo napisala s poslanstvom, da osvetli problematiko neinstitucionalne kulturne dejavnosti, ki je bila v matici še bolj spregledana kot Slovensko stalno gledališče. SAG, ki je v Trstu deloval pet sezon, je bil zaradi nastavljanja ogledala družbi ukinjen. Delovanje je sklenil kabaret z naslovom "Papenstory", ki je doživel premiero in zadnjo reprizo "kar na sestanku 'sagovcev' s politično elito", je v spremni besedi zapisal Svetina