SLOGI, 23. 2. 2018

Predstavitev zvočne in video zbirke Slovenskega gledališkega inštituta

Slovenski gledališki inštitut vabi na predstavitev zvočne in video zbirke SLOGI – Gledališkega muzeja pod naslovom "Umetniška/igralska beseda in prakse njenega arhiviranja (Vera, Nablocka, Skrbinšek, Sever, Počkajeva, Filipič)" v torek, 27. februarja 2018 ob 18. uri v dvorani SLOGI (Mestni trg 17, Ljubljana).

Foto: Pixabay

Kot so zapisali v Slovenskem gledališkem inštitutu, avdiovizualni medij bistveno prispeva k dinamičnemu posredovanju informacij in s tem k ustvarjenju zgodbe, doživetja, ki muzejski predmet oziroma kulturno dediščino približa sodobnemu obiskovalcu: "Predstavitev mag. Primoža Jesenka iz Slovenskega gledališkega inštituta – Gledališkega muzeja bo nakazala teme, ki jih bomo lahko podrobneje obdelali tudi v prihodnje, ob tem pa bomo upoštevali tudi zanimanje in želje publike.

Ob predstavitvi pomembnih raritet iz naše zbirke bomo spregovorili o pomenu arhiviranja, o metodah pridobivanja gradiva in mikroklimatskih zahtevah hrambe, o premenah, ki jih je zbirka doživljala skozi čas, predvsem s prehodom na digitalne nosilce, kot tudi o prioritetah in izzivih zbiranja tovrstnega gradiva v prihodnje.

Predstavitev bodo popestrili posnetki glasov legendarnih igralskih imen kot Marija Vera, Marija Nablocka, Vladimir Skrbinšek, Stane Sever in Duša Počkaj. Predvajali bomo tudi odlomke iz dramaturških razčlemb Lojzeta Filipiča, teh legendarnih delov (danes povečini ustnega) izročila, ki so jih izkusili redki še živi gledališčniki."

SLOGI

Slovenski gledališki inštitut je bil ustanovljen 28. februarja 2014 in je pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja, ustanovljenega 29. novembra 1952. Oddelki muzeja se ukvarjajo z zbiranjem, hrambo, dokumentiranjem, raziskovanjem, strokovno obdelavo in predstavljanjem raznovrstnega gradiva, ki je pomembno za zgodovino slovenskega gledališča in uprizoritvenih umetnosti v širšem smislu.

Povezava: Vse novice v rubriki Dejavnosti gledališkega inštituta


Slovenski gledališki inštitut
Mestni trg  17, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: slogi@slogi.si
Tel: 01 241 58 00 / Faks: 01 241 58 16