SLOGI, 16. 6. 2022

Predstavitev nove številke Revije za teorijo scenskih umetnosti Amfiteater

Tokratna številka odstira številna vprašanja in izrisuje kompleksno podobo dramskega pisanja zadnjih dvajsetih let.
:
:

Foto: Arhiv SLOGI

Izšla je prva številka revije Amfiteater za leto 2022. Prinaša obsežen tematski blok Sodobna dramatika po l. 2000. Tematski del zaokrožujeta razpravi, ki vsaka na svoj način dopolnjujeta to temo. Matic Kocijančič analizira uprizoritve Sofoklejeve Antigone na slovenskih poklicnih odrih, Luka Benedičič pa s poskusom povezati Brechtov pojem Gestusa z ritualom in tabujem ponovno odpira temo etične in politične moči gledališča.

Številko zaključujejo recenzije aktualnih monografij s področja. Tokrat predstavljamo Gledališče upora Alda Milohnića, zbornik Adapting Greek Tragedy: Contemporary Contexts for Ancient Texts, ki sta ga uredila Vayos Liapis in Avra Sidiropoulou, ter Ekvinokcij Marjana Kozine Boruta Smrekarja.

V dramatiki enaindvajsetega stoletja se na Slovenskem, pa tudi drugod po Evropi in zahodnem svetu, dogajajo korenite spremembe. Odnos med dramskim besedilom in odrom se vedno znova zaostruje ter niha enkrat k besedilu, drugič h gledališkemu dogodku. Soobstaja več pristopov oz. pogledov na dramski tekst, ki se med seboj prepletajo, se izmenjujejo in producirajo nove izzive tako za dramsko pisanje kot za njegovo uprizarjanje.

Revijo bodo predstavili dr. Gašper Troha, glavni in odgovorni urednik, dr. Zala Dobovšek in dr. Matic Kocijančič, avtorja dveh razprav v tokratni številki.

SLOGI, Amfiteater