Mreža sodobnega plesa, 18. 6. 2013

Predstavitev Nomad Dance Academy Slovenija

V sredo, 19.6. 2013 vas ob 11.00 vabimo v Kino Šiška/dvorana Komuna na predstavitev Nomad Dance Academy Slovenija. NDA v sodelovanju z Mrežo sodobnega plesa razvija nove mehanizme krepitve civilnega dialoga in dobrih praks.

foto: Urška Boljkovac

Način delovanja in prihodnje projekte tako regionalne platforme Nomad Dance Academy, kot tudi slovenske organizacije vam bodo predstavili člani ND: Dragana Alfirević, Goran Bogdanovski,  Gregor Kamnikar, Dejan Srhoj, Rok Vevar, Jasmina Založnik.

Nomad Dance Academy
Menimo, da si je v današnjem trenutku bolj pomembno zastaviti vprašanje »Kako se nekaj dela?« kot »Kaj se dela?«  Naj gre za interdisciplinarnost, preko multidisciplinarnosti do današnje »ne-disciplinarnosti«. Opazili smo,  da se organizacija in izvedba umetniških procesov vse bolj dogaja na nežanrski način, z veliko več potrebe po premišljanju produkcijskih pogojev in pogojev v katerih ustvarjamo umetnost. Te pogoje prepoznavamo kot politične dejavnike in ne le zgolj administrativne, pragmatične. »Kako« tako tudi določa »kaj«.

Začetek
Regionalna mreža NDA je nastala leta 2005 v Beogradu, kjer so umetniki in producenti začutili nujo po povezovanju na regionalni ravni. Od takrat se programi NDA koncipirajo ter izvajajo hkrati v Sloveniji, Bosni-Hercegovini, Makedoniji, Bolgariji, Srbiji in na Hrvaškem. V zadnjih dveh letih pa tudi v Avstriji, na Madžarskem, na Švedskem, in drugih evropskih državah.

Cilji, principi
Osnovna vizija NDA je, da skozi inkluzivno, odprto strukturo ter izmenjavo znanj in izkušenj mnogih ustvarjalcev, producentov, teoretikov in kritikov, profesionalizira polje sodobnih scenskih umetnosti v balkanski regiji.

Morda manj očitno, a za nas izjemno pomembno, pa je ukvarjanje z razvojem samega projekta in njegovih udeležencev, načel, politik sodelovanja in odločanja, strategijami in usmeritvami.

Delo v preteklih obdobjih
1.    FESTIVALI
Z namenom profesionalizacije in vidnosti področja sodobnega plesa smo v preteklih letih v okviru NDA iniciirali ter finančno podrpli pet novih festivalov v regiji. Kar štirje festivali so sploh prvi sodobno plesni festivali v matični državi. Kondenz v Beogradu, LocoMotion v Skopju, Antistatic v Sofiji in Zvrk v Sarajevu.

2.  IZOBRAŽEVANJE, PRODUKCIJA, POSTPRODUKCIJA, REZIDENCE
Tri leta smo izvajali Nomadski izobraževalni program, ki je bil na nivoju magistrskih študijev. Organizirali smo ples na ulicah večjih mest v regiji preko dogodka Go Out & Dance, sodelovali še v nizu produkcij, koprodukcij, rezidenc in gostovanj ter povabili umetnike in odločevalce v Skopje na dogodek s področja zagovorništva. Povdarli smo nujnost, da v dialogu in dolgoročnem procesu soustvarjamo prihodnost sodobnega plesa v regiji.

Prihodnost
Osnovno načelo našega programa v naslednjih petih letih  je »vse je izobraževanje/znanje in naučeno se kot dobrina vrača v skupnost«. To načelo smo ustvarili v skupnem, skoraj desetletnem delu NDA, ki ga sedaj apliciramo na lokalnih ravneh. To v praktičnem smislu pomeni, da ima vse kar počnemo: kuriranje in organiziranje festivalov, koprodukcija predstav, organizacija delavnic, izdajanje publikacij, etc za cilj, da raziskujemo in v praksi izvajamo nove modele sodelovanja in dolgoročnega procesa vključevanja, namesto kratkoročne selekcije skozi žirije.

Načeli “vse je izobraževanje/znanje” in “naučeno se kot dobrina vrača v skupnost” bomo v prihodnjih petih letih realizirali skozi program, ki smo ga poimenovali Nomad Dance Institute – NDI. Nomad Dance Institute -NDI je platforma za razvoj novih projektov in idej s področja sodobni scenskih umetnosti na Balkanu. Sloni na dveh osnovnih principih: projekov ne izbira žirija, temveč ima vsak član NDI možnost vabila enega projekta.

Drug princip je, da so ustvarjalci projekta dolžni artikulirati znanje, pridobljeno v umetniškem procesu ter ga deliti s širšo zaintersirano skupnostjo. Na ta način se novo znanje vrača v skupnost ter zagotavlja samozadostno ter samorazvijajočo se skupnost.

Osnovni cilj NDI je podpirati različnost idej in projektov na področju Balkana ne glede na estetski vidik ali metodološki pristop k ustvarjanju. Ideja NDI zagotavlja pretočnost idej, povezovanje z umetniki ter organizacijami v regiji ter možnost, da umetniki, ki delujejo v Ljubljani, svoje delo predstavljajo na Balkanu.

Povezava: www.nomaddanceacademy.org

CoFestival

Povezani dogodki

Mreža sodobnega plesa, 9. 5. 2013
Delavnica umetniškega vodenja
Mreža sodobnega plesa, 9. 7. 2013
Plesne delavnice v avgustu