Gledališče Glej, 13. 9. 2017

Poziv za program Glej, rezident 2019-21

Glej, rezident je program, namenjen razvoju ustvarjalk in ustvarjalcev s področja avtorskega gledališča in hibridnih gledaliških praks, s poudarkom na procesu in raziskavi.
:
:

Gledališče Glej

Program poleg nastanka novih del umetnike vzpodbuja tudi k poglobljeni raziskavi in razvoju odprtih procesov in novih metodologij. Predvideva tudi razvoj veščin komunikacije z javnostmi, kontekstualizacije in plasiranja umetniških del ter produkcijskega in finančnega načrtovanja projektov.

● Prvo leto - predprodukcijska faza: razvoj projekta, iskanje koproducentov, povezav, raziskave, snovanje koncepta in iskanje dodatnih znanj
● Drugo leto - produkcijska faza: razvoj končnega produkta, vaje, premiera
● Tretje leto - postprodukcijska faza: postprodukcija v Gleju, iskanje možnosti gostovanj doma in/ali v tujini, nadaljnji razvoj projekta.

Kaj ponujamo?

Umetniški in karierni razvoj:

V času rezidence umetnik ali umetniški kolektiv v Gleju raziskuje specifičen projekt oziroma idejo vezano na njihovo osebno poetiko ali umetniški razvoj.

Glejev umetniški svet in produkcijska ekipa ves čas procesa skrbijo za preizpraševanje projekta in njegove umestitve v širši umetniški in gledališki kontekst. Poleg tega smo ves čas na voljo za reševanje logističnih, organizacijskih in drugih vprašanj.

Finance, prostor, oprema in čas:

V razvoj projekta Glej vlaga finančna sredstva, vso Glejevo infrastrukturo in opremo.

Kaj zahtevamo?

Od izbranih umetnikov ali umetniškega kolektiva pričakujemo razvoj prijavljenega projekta in redno udeležbo pri vseh aktivnostih, povezanih s programom Glej, rezident.

Glej, rezident je namenjen razvoju idej in veščin umetnikov vključenih v program, zato je proaktivnost ključna pri razvoju projekta in v vseh fazah raziskave.

V vseh fazah rezidence pričakujemo redno komunikacijo z umetniškim svetom, producentom ter strokovnimi in drugimi javnostmi.

Produkcijska faza projekta predvideva vsaj 3 javne predstavitve dela v nastajanju ter premierno uprizoritev in interne predstavitve za ključne sodelavce in umetniški svet v ključnih fazah procesa.

Prijava naj vsebuje:
● povzetek projekta;
● življenjepis umetnika oz. umetniške skupine;
● opis konteksta projekta in razlogov za njegovo uprizoritev: zakaj prav ta ideja, v kakšnem kontekstu nastaja, kako naslavlja in vključuje sodobne gledališke prakse, kaj si predstavljate na odru, zakaj se vam zdi, da projekt potrebuje daljši razvojni proces, okvirna časovnica in cilj projekta;
● seznam predvidenih sodelavcev: funkcije in reference predvidenih sodelavcev.

Prijave sprejemamo do vključno 26. septembra 2017 na e-mail poziv@glej.si.

Po pregledu prijav bomo izbrane kandidate povabili na razgovor.

O izboru bomo prijavljene obvestili do konca oktobra 2017.

Več informacij na glej.si ali na info@glej.si.

Glej, Glejeva rezidenca

Gledališče Glej, 24. 12. 2019
Voščilo Gledališča Glej
Gledališče Glej, 8. 2. 2011
Glej, čez mejo!